Skip Navigation?
 

Ultima Actualizare: 8 Aprilie 2013

 

AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti (“AIG”) şi-a asumat angajamentul de a proteja confidenţialitatea datelor personale ale indivizilor cu care stabilim relaţii în cadrul activităţii pe care o desfăşurăm. ,,Informaţiile cu Caracter Personal” sunt informaţii în baza cărora este stabilită identitatea dumneavoastră sau a altor persoane şi care au legatură cu dumneavoastră (cum ar fi persoanele în îngrijirea dumneavoastră). Prezenta Politică de Confidenţialitate descrie modalitatea în care societatea noastră administrează Informaţiile cu Caracter Personal pe care le colectăm atât prin intermediul:

 • paginii de internet („Pagina de Internet”);
 • aplicaţiilor software furnizate de noi pentru a fi folosite pe sau prin calculatoarele şi dispozitivele mobile („Aplicaţiile”); 
 • paginilor noastre de social media, inclusiv a celor de la Social@AIG (http://aig.com/social-media_3171_442101.html); şi
 • altui conţinut şi altor instrumente şi aplicaţii de social media („Conţinutul de Social Media”);

(împreună (inclusiv Pagina de Internet, Aplicaţiile şi Conţinutul de Social Media) menţionate mai jos ca „Serviciile Electronice AIG”),
  

cât şi prin alte mijloace (spre exemplu, informaţiile din cererile şi formularele privind pretenţiile pe care le depuneţi, apeluri telefonice, e-mail-uri şi alte comunicări pe care le aveţi cu societatea noastră, precum şi din partea persoanelor responsabile cu investigarea pretenţiilor, specialişti din domeniul medical, martori sau alţi terţi implicaţi în relaţiile comerciale ale societăţii noastre cu dumneavoastră). Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultaţi documentul intitulat ,,Cum sunt utilizate Informaţiile cu Caracter Personal”, care vă va fi furnizat odată cu poliţa de asigurare, formularul privind pretenţia, sau altă documentaţie, în funcţie de relaţia dumneavoastră cu noi.

Dacă aveţi orice întrebări în legătură cu modul în care utilizăm Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal, puteţi trimite un e-mail către: DataProtection.Romania@AIG.com sau să scrieţi Responsabilului pentru Protecţia Datelor, AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti - Calea Victoriei nr. 145, Victoria Centre, Etaj 8, Camera 2, Sector 1, Bucureşti.

În funcţie de relaţia dumneavoastră cu noi (de exemplu, în calitate de consumator titular al unei poliţe, asigurat care nu este titular al unei poliţe sau reclamant, broker comercial sau reprezentant desemnat sau altă persoană care are legătură cu activitatea noastră), Informaţiile cu Caracter Personal colectate cu privire la dumneavoastră şi persoanele aflate în întreţinerea dumneavoastră pot include:
   

 • Informaţii generale de identificare şi contact 
  Numele dumneavoastră, adresa, datele privind e-mail-ul şi numărul de telefon, sexul, starea civilă, situaţia familială, data şi locul naşterii, parolele (inclusiv la sistemele noastre), studiile, caracteristicile fizice, evidenţele privind activitatea, cum ar fi registrele auto, fotografiile, informaţiile privind activitatea profesională, competenţele şi experienţa, atestatele profesionale şi afilierile la asociaţiile profesionale, relaţia cu titularul poliţei, asiguratul sau reclamantul, şi data şi cauza decesului, vătămării corporale sau dizabilităţii.
 • Numerele de identificare emise de organele sau agenţiile guvernamentale
  Numărul asigurării sociale sau al asigurării naţionale, numărul paşaportului, numărul de identificare fiscală, numărul de identificare militară sau numărul permisului de conducere sau al altui permis.
 • Informaţii financiare şi datele contului
  Numărul cardului de plată, numărul contului bancar şi datele contului, informaţii privind solvabilitatea şi bonitatea, activele, venitul, şi alte informaţii financiare.
 • Situaţia medicală şi starea de sănătate
  Starea fizică sau mentală sau medicală actuală sau anterioară, starea de sănătate, informaţii privind vătămările corporale sau dizabilităţile, procedurile medicale efectuate, obiceiurile personale (de exemplu, fumatul sau consumul de alcool), informaţii privind prescripţiile medicale şi istoricul medical.
 • Alte informaţii sensibile
  În anumite cazuri, putem primi informaţii sensibile cu privire la apartenenţa dumneavoastră la un sindicat, convingerile religioase, opiniile politice, istoricul medical al familiei sau informaţii de natură genetică, (de exemplu, in cazul în care solicitaţi o asigurare printr-un partener comercial terţ, care reprezintă o organizaţie comercială, religioasă sau politică). În plus, putem obţine informaţii cu privire la cazierul dumneavoastră judiciar sau istoricul privind litigiile civile în cadrul procesului de prevenire, detectare şi investigare a fraudei. De asemenea, putem obţine informaţii sensibile dacă ni le puneţi la dispoziţie în mod voluntar (de exemplu, dacă vă exprimaţi preferinţele legate de tratamentul medical în funcţie de convingerile dumneavoastră religioase).
 • Înregistrări telefonice
  Înregistrări ale apelurilor telefonice către reprezentanţii noştri şi centrele de apeluri telefonice.
 • Prevenirea şi investigarea infracţiunilor, inclusiv a fraudei şi spălării banilor  
  De exemplu, organele de drept pot solicita anumite informaţii din partea noastră.
 • Informaţii care ne permit sa furnizăm produse şi servicii
  Locaţia şi identificarea proprietăţii asigurate (de exemplu, adresa proprietăţii, plăcuţele de înmatriculare sau numărul de identificare al vehiculului), asigurări de călătorie, inclusiv numerele rezervării, categoriile de vârstă ale persoanelor pe care doriţi să le asiguraţi, numerele poliţei şi ale pretenţiei, detaliile privind acoperirea/pericolele, cauza şi motivul pierderii, accidente anterioare sau istoricul pierderilor, statutul dumneavoastră de administrator sau partener, sau alte interese privind participarea sau administrarea in cadrul unei organizaţii, şi altă asigurare pe care o deţineţi.
 • Preferinţe de marketing şi feedback clienţi
  Ne puteţi comunica preferinţele dumneavoastră în materie de marketing, puteţi participa la un concurs sau extregere de premii sau alte promoţii de vânzări, sau puteţi participa la un studiu voluntar privind satisfacţia clientului.
 • Contul de social media şi informaţii din Aplicaţii
  Putem primi anumite Informaţii cu Caracter Personal despre dumneavoastră când folosiţi Aplicaţiile noastre sau Conţinutul de Social Media, inclusiv numele şi poza de profil ale contului dumneavoastră de social media, precum şi alte Informaţii cu Caracter Personal pe care ni le furnizaţi. Dacă decideţi să vă conectaţi contul de social media furnizat de un alt furnizor de servicii de social media la contul/conturile dumneavoastră de pe oricare din Serviciile Electronice AIG, Informaţiile cu Caracter Personal de pe contul dumneavoastră de social media vor fi partajate cu noi, ceea ce ar putea include Informaţiile cu Caracter Personal care sunt parte din profilul contului dumneavoastră de social media sau din profilurile prietenilor dumneavoastră.

Utilizăm aceste Informatii cu Caracter Personal în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dumneavoastră şi cu alte persoane, ca parte din activitatea noastră. 
 • Trimiterea către dumneavoastră a informaţiilor importante cu privire la modificările aduse politicilor noastre, altor termeni şi condiţii, Servicii Electronice AIG şi altor informaţii de ordin administrativ. 
 • Luarea deciziilor cu privire la furnizarea asigurării, frunizarea serviciilor de asigurare şi asistenţă, inclusiv evaluarea, prelucrarea şi soluţionarea pretenţiei şi, dacă este cazul, gestionarea disputelor în legătură cu pretenţiile. 
 • Evaluarea eligibilităţii dumneavoastră pentru planurile de plăţi, şi prelucrarea primelor şi a altor plăţi. 
 • Furnizarea unui nivel ridicat de calitate, instruire şi securitate (de exemplu, cu privire la apelurile telefonice înregistrate sau monitorizate efectuate către numerele noastre de contact).
 • Prevenirea, detectarea şi investigarea infracţiunilor, inclusiv a fraudei şi a spălării banilor, şi analiza şi gestionarea altor riscuri comerciale. 
 • Efectuarea de studii şi analize de piaţă, inclusiv studii privind satisfacţia clientului.  
 • Furnizarea către dumneavoastră a informaţiilor în materie de marketing (inclusiv a informaţiilor cu privire la alte produse şi servicii oferite de terţii parteneri selectaţi) în conformitate cu preferinţele exprimate de dumneavosatră. 
 • Personalizarea experienţei dumneavoastră cu Serviciile Electronice AIG prin prezentarea informaţiilor şi a anunţurilor personalizate în funcţie de necesităţile dumneavoastră. 
 • Identificarea dumneavoastră către orice persoană către care trimiteţi mesaje prin intermediul Serviciilor Electronice AIG. 
 • Participarea dumneavoastră la concursuri, extrageri de premii şi promoţii similare, şi administrarea acestor activităţi. Anumite activitităţi de acest fel au termeni şi condiţii suplimentare care pot conţine informaţii despre modul cum utilizăm şi divulgăm Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal, astfel că vă recomandăm să le citiţi cu atenţie. 
 • Facilitarea partajării funcţiei de social media.
 • Administrarea infrastructurii şi a operaţiilor noastre comerciale, şi respectarea politicilor şi procedurilor interne, inclusiv cele cu privire la realizarea auditurilor; financiare şi contabile, privind facturarea şi încasările, sistemele IT, găzduirea de date şi website, continuitatea activităţii, şi gestionarea evidenţelor, a documentelor şi a imprimărilor. 
 • Soluţionarea reclamaţiilor şi gestionarea solicitărilor de acces sau corectare date. 
 • Respectarea legilor aplicabile şi a obligaţiilor de reglementare (inclusiv a legilor din afara ţării dumneavoastră de reşedinţă), cum ar fi cele cu privire la combaterea spălării banilor şi a terorismului; respectarea procedurii legale şi onorarea solicitărilor din partea autorităţilor publice şi guvernamentale (inclusiv din partea celor din afara ţării dumneavoastră de reşedinţă). 
 • Stabilirea şi apărarea drepturilor legale; protejarea operaţiilor noastre sau cele ale oricărei societăţi din grupul nostru sau ale partenerilor activităţii de asigurări, a drepturilor, confidenţialităţii, siguranţei sau proprietăţii noastre, şi/sau cele ale societăţilor din grupul nostru, ale dumneavoastră sau ale altor persoane; efectuarea demersurilor în scopul obţinerii remediilor disponibile sau limitării daunelor noastre.

Datorită caracterului global al activităţii noastre, în scopurile menţionate mai sus, putem transfera Informaţiile cu Caracter Personal către părţi situate în alte ţări (inclusiv Statele Unite şi alte ţări care au un regim diferit de protecţie a datelor faţă de cel din ţara în care aveţi reşedinţa). De exemplu, putem transfera Informatiile cu Caracter Personal în vederea prelucrării pretenţiilor aferente asigurărilor de călătorie şi furnizării de servicii medicale de urgenţă în perioada în care vă aflaţi în străinătate. Putem transfera informaţii la nivel internaţional către societăţile din grupul nostru, furnizorii de servicii, partenerii de afaceri şi autorităţile guvernamentale sau publice.

AIG poate pune Informaţiile cu Caracter Personal la dispoziţia:   

 • Grupului nostru de companii 
  Accesul la informaţii în cadrul grupului AIG este restricţionat la acele persoane cărora le este necesar accesul pentru desfăşurarea activităţii. 
 • Alte companii de asigurare şi distribuţie 
  În cursul activităţii de marketing şi prestări servicii de asigurări, precum şi în procesarea plângerilor, AIG poate pune informaţiile cu caracter personal la dispoziţia unor terţe părţi, precum alţi asigurători, reasigurători, brokeri de asigurare şi reasigurare şi alţi intermediari şi agenţi, reprezentanţi desemnaţi, distribuitori, parteneri din aceeaşi zonă de marketing şi instituţii financiare, firme ce tranzacţionează valori mobiliare şi alţi parteneri de afaceri.
 • Furnizorii noştri de servicii 
  Terţii furnizori de servicii, cum ar fi specialişti medicali, contabili, actuari, auditori, experţi, avocaţi şi alte tipuri de consilieri profesionali, furnizori de servicii medicale şi de turism, furnizori de servicii de call-center, furnizori de servicii şi sisteme IT, suport şi hosting, furnizori de servicii de tipărire, publicitate, marketing şi de studii şi analize de piaţă; bănci şi instituţii financiare ce deservesc conturile noastre, adminsitratori terţi de plângeri, furnizori de servicii de gestionare de documente şi înregistrări, specialişti de investigaţii si ajustări, consultanţi în construcţii, ingineri, examinatori, consultanţii juriului, traducători şi furnizori similari de servicii externalizate care ne asistă în desfăşurrarea activităţii noastre.
 • Destinatarii activităţii dumneavoastră de social sharing
  Prietenii dumneavoastră asociaţi cu contul dumneavoastră de social media, alţi utilizatori ai paginii şi furnizorul contului dumneavoastră de social media, în legătură cu activitatea dumneavoastră de social sharing, aşa cum atunci când conectaţi contul dumneavoastră de social media furnizat de un alt furnizor de servicii de media service la contul dumneavoastră de Servicii Electronice AIG sau vă conectaţi la contul dumneavoastră de Servicii Electronice AIG de pe alt cont de social media. Conectând contul dumneavoastră de Servicii Electronice AIG la alt cont de social media, ne autorizaţi să dezvăluim informaţii cu furnizorul celuilalt cont de social media şi înţelegeţi că folosirea informaţiilor pe care le dezvăluim va fi guvernată de politica de confidenţialitate a paginii de social media aparţinând celuilalt furnizor de servicii. Dacă nu doriţi ca Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal să fie dezvăluite altor utilizatori sau altui furnizor de cont de social media, vă rugăm să nu conectaţi alt cont de social media la contul de Servicii Electronice AIG şi să nu participaţi la activităţi de social sharing pe Serviciile Electronice AIG.
 • Autorităţi guvernamentale şi terţe părţi implicate în acţiunile în instanţă  
  AIG poate de asemenea să dezvăluie informaţii cu caracter personal autorităţilor guvernamentale sau altor autorităţi publice (inclusiv, dar fără a se limita la, comisii pentru compensaţii lucrători, instanţe, instituţii de aplicare a legii, autorităţi fiscale şi agenţii de cercetari penale) şi terţe părţi participante în procese civile şi contabilii lor, auditorii, avocaţii, precum şi alţi consilieri şi reprezentanţi, aşa cum considerăm necesar sau potrivit: (a) pentru conformitatea cu cerinţele legislaţiei aplicabile, incluzând şi legislaţia altor ţări decât ţara dumneavoastră de reşedinţă; (b) pentru a ne conforma cu procedura legală; (c) pentru a răspunde cererilor autorităţilor publice şi guvernamentale, inclusiv autorităţi din afara ţării dumneavoastră de reşedinţă; (d) pentru punerea în executare a termenilor şi condiţiilor noastre; (e) pentru a proteja activitatea noastră, cât şi pe cea a oricărei companii din grupul nostru; (f) pentru a ne proteja drepturile, confidenţialitatea, siguranţa sau proprietatea, şi/sau pe cea a grupului nostru de companii, a dumneavoastră şi a altora; şi (g) pentru a ne permite să urmărim remediile posibile sau să ne limităm pagubele.  
 • Alte terţe părţi 
  Este posibil să dezvăluim Informaţii cu Caracter Personal către beneficiari, furnizori de servicii de urgenţă (pompieri, poliţie şi servicii medicale de urgenţă), comercianţi cu amănuntul, reţele medicale, organizaţii şi furnizori, transportatori, birouri de credit, agenţii de raportare credite, şi alte persoane implicate în accidente ce fac obiectul unei plângeri, precum şi cumpărători şi posibili cumpărători sau alte părţi implicate în orice propunere de reorganizare, fuziune, vânzare, asociere în participaţiune, atribuire, transfer sau alt tip de tranzacţie în legătură cu toată sau o parte din activitatea, activele sau acţiunile noastre.

  Informaţii cu Caracter Personal pot de asemenea să fie dezvăluite de dumneavoastră, în paginile de mesaje, de chat, pe paginile de profil sau de blog, precum şi în alte Servicii Electronice AIG unde aveţi posibilitatea de a introduce informaţii şi materiale (inclusiv, dar fără limitare la, Conţinutul nostru de Social Media). Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că orice informaţie pe care o introduceţi sau o dezvăluiţi prin intermediul acestor servicii devine informaţie publică şi poate fi disponibilă vizitatorilor şi utilizatorilor Serviciilor Electronice AIG şi publicului larg. Vă îndemnăm să fiţi foarte atenţi când decideţi să dezvăluiţi Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal, sau orice altă informaţie, când folosiţi Serviciile Electronice AIG.

AIG va lua măsurile tehnice, fizice, legale şi administrative potrivite, în concordanţă cu legislaţia aplicabilă privind protecţia vieţii private şi securitatea datelor personale. Din păcate, niciun transfer de date prin intermediul internetului sau niciun sistem de stocare de date nu poate garanta o siguranţă de 100%. Dacă aveţi motive să credeţi că interacţiunea cu noi încetează să mai fie sigură (de exemplu, dacă simţiţi că securitatea oricărei Informaţii cu Caracter Personal pe care aţi dezvăluit-o către noi a fost compromisă) vă rugăm să ne înştiinţaţi de îndată. (a se vedea secţiunea de mai sus, ,,Pe cine puteţi să contactaţi în legătură cu Informaţiile dumeavoastră cu Caracter Personal”). 

Când AIG dezvăluie Informaţii cu Caracter Personal către un furnizor de servicii, acesta va fi selectat cu atenţie şi i se va cere să folosească măsurile necesare pentru a asigura protecţia şi confidenţialitatea Informaţiilor dumneavoastră cu Caracter Personal.

AIG ia măsuri rezonabile pentru a se asigura că Informaţiile cu Caracter Personal pe care le prelucrăm sunt folosite numai în scopurile pentru care au fost colectate, în modul cel mai corect şi complet necesar pentru atingerea scopurilor descrise în această Politică de confidenţialitate. AIG va păstra Informaţiile cu Caracter Personal numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prevăzute de această Politică de confidenţialitate, cu excepţia cazurilor în care o retenţie pe o perioadă mai îndelungată este cerută sau permisă de lege.

Dacă furnizaţi Informaţii cu Caracter Personal ale altor persoane către AIG, sunteţi de acord (a) să informaţi persoana respectivă cu privire la conţinutul acestei Politici de confidenţialitate şi (b) să obţineţi orice tip de consimţământ cerut de legislaţie cu privire la colectarea, folosirea, dezvăluirea şi transferul (inclusiv transferul internaţional) Informaţiilor cu Caracter Personal ale respectivei persoane, în conformitate cu această Politică de confidenţialitate.

Vă vom furniza în mod regulat ocazii de a ne comunica preferinţele dumneavoastră de marketing, inclusiv în comunicările noastre către dumneavoastră. Ne puteţi de asemenea contacta pe email la adresa: DataProtection.Romania@AIG.com sau în scris la : Responsabilul pentru Protecţia Datelor, AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti - Calea Victoriei nr. 145, Victoria Center, Etaj 8, Camera 2, Sector 1, Bucureşti pentru a ne informa în legătură cu preferinţele dumneavoastră de marketing sau pentru a renunţa la acest serviciu.   

Dacă doriţi să nu mai primiţi e-mail-uri legate de aspecte de marketing / publicitare de la AIG de la un moment dat, puteţi renunţa la primirea acestor mesaje folosind opţiunea “dezabonare” furnizată în fiecare e-mail sau contactându-ne la adresele de mai sus. 

Primirea de mesaje pe mobil (de exemplu mesaje SMS) / comunicaţii telefonice / corespondenţă poştală din partea noastră: Dacă nu mai doriţi să primiţi mesaje pe mobil / comunicaţii telefonice / corespondenţă poştală din partea AIG în continuare, puteţi să vă dezabonaţi de la primirea acestor comunicaţii legate de marketing prin contactarea noastră la adresele de mai sus.

Partajarea Informaţiilor dumneavoastră cu Caracter Personal cu societăţile din grupul nostru pentru scopurile lor de marketing: Dacă preferaţi să nu partajăm Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal în continuare cu societăţile din grup pentru scopurile lor de marketing, puteţi să vă dezabonaţi de la o asemenea partajare contactându-ne la adresele de mai sus.

Partajarea Informaţiilor dumneavoastră cu Caracter Personal cu terţi parteneri selectaţi pentru scopurile lor de marketing: Dacă preferaţi să nu partajăm Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal în continuare cu terţi parteneri pentru scopurile lor de marketing, puteţi să vă dezabonaţi de la o asemenea partajare contactându-ne la adresele de mai sus.

Intenţionăm să ne conformăm opţiunii dumneavoastră de dezabonare într-o perioadă rezonabilă de timp, dar în orice caz în termenul a 15 zile de la formularea cererii. Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul în care alegeţi să renunţaţi prin modalităţile descrise mai sus, nu vom şterge Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal din bazele de date ale terţilor către care am dezvăluit deja Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal (adică celor cărora le-am furnizat deja Informaţiile dumneavoastră cu Caracter Personal la data când răspundem solicitării dumneavoastră de dezabonare). Vă rugăm să mai aveţi în vedere şi faptul că, deşi aţi ales să renunţaţi la comunicările în scopuri de marketing, vă putem totuşi trimite alte comunicări importante de ordin administrativ, la care nu aveţi posibilitatea să renunţaţi.

În anumite ţări, o persoană poate avea dreptul de acces, corecţie, de a obiecta cu privire la folosire, de a cere ştergerea sau eliminarea Informaţiilor sale cu Caracter Personal pentru anumite motive. Vă rugăm să ne contactaţi aşa cum este specificat la secţiunea de mai sus ,,Pe cine puteţi să contactaţi în legătură cu Informaţiile dumeavoastră cu Caracter Personal” pentru orice asemenea solicitare sau dacă aveţi întrebări sau motive de îngrijorare despre modul în care sunt prelucrate Informaţiile cu Caracter Personal. Vă rugăm să luaţi în considerare faptul că anumite Informaţii cu Caracter Personal pot fi excluse de la exercitarea dreptului de acces, corecţie, opoziţie, ştergere sau eliminare, în conformitate cu legislaţia locală privind protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal.

 

,,Alte informaţii” sunt orice informaţii ce nu dezvăluie identitatea dumneavoastră specifică, precum:

 • Informaţii legate de Browser şi dispozitivul electronic; 
 • Date privind folosirea Aplicaţiei;
 • Informaţii colectate prin intermediul tehnologiilor “cookie”, “pixel tag” sau alte asemenea tehnologii; 
 • Informaţii cu caracter demografic şi orice alte informaţii furnizate de dumneavoastră, şi 
 • Informatii agregate.

Alte informaţii pe care le colectăm

Noi şi furnizorii noştri de servicii terţe părţi putem colecta Alte informaţii prin diverse metode, incluzând: 

 • Prin intermediul browser-ului dumneavoastră de internet sau dispozitivului electronic: Anumite informaţii sunt colectate de majoritatea paginilor de internet, sau automat prin dispozitivul dumneavoastră electronic precum adresa IP (adresa de internet a computerului dumneavoastră), rezoluţia ecranului, tipul şi versiunea sistemului de operare (Windows sau Mac), producătorul şi modelul dispozitivului electronic, limba, tipul şi versiunea browser-ului de internet, momentul vizionării pagina (paginile) vizionate şi numele şi versiunea Serviciilor Electronice AIG (precum Aplicaţia) pe care o folosiţi. Folosim aceste informaţii pentru a ne asigura că Serviciile Electronice AIG funcţionează în mod corespunzător.
 • Prin folosirea Aplicaţiei de către dumneavoastră: Când descărcaţi şi folosiţi Aplicaţia, noi şi furnizorii noştri de servicii pot determina şi colecta datele cu privire la folosirea Aplicaţiei, precum data şi timpul când Aplicaţia de pe dispozitivul dumneavoastră electronic accesează serverele noastre şi ce informaţii şi fişiere au fost descărcate pe Aplicaţie pe baza numărului de dispozitiv.
 • Folosind cookie-urile:  Cookie-urile sunt informaţii stocate direct pe computerul pe care îl folosiţi. Acestea permit recunoaşterea computerului dumneavoastră şi colectarea informaţiilor precum tipul browser-ului de internet, timpul petrecut folosind Serviciile Electronice AIG, paginile vizionate, preferinţele de limbă. Putem folosi aceste informaţii în scopuri de securitate, pentru a vă facilita navigarea, pentru afişarea informaţiilor într-un mod mai eficient, pentru a vă putea personaliza experienţa folosirii Serviciilor Electronice AIG, ori pentru colectarea informaţiilor de ordin statistic privind utilizarea Serviciilor Electronice AIG. De asemenea, cookie-urile ne permit să vă prezentăm reclamele sau ofertele care sunt cel mai probabil de interes pentru dumneavoastră. Putem să mai folosim cookie-urile pentru a urmări răspunsul dumneavoastră la reclamele noastre sau putem folosi cookie-urile sau alte fişiere pentru a putea urmări utilizarea altor pagini de internet. 

  Mai jos este o descriere a tuturor cookie pe care le folosim pe paginile noastre din România, cu privire la cum operează, ce fel de date despre dumneavoastră colectează şi pentru ce le folosim:

  • Cookie Geo Location – Când un vizitator vizitează una din paginile noastre pentru prima dată, vedem localizarea acestuia pe baza adresei IP şi folosim această informaţie pentru a presupune pagina ţării pe care vor să o viziteze. Totuşi, metoda nu este în totalitate precisă. Astfel, atunci când aceştia navighează spre o pagină a unei anumite ţări, folosim un cookie pentru a stoca această informaţie şi pentru a stoca limba pe care aleg să o vadă pe pagină.Următoarea dată când vor vizita pagina, vom citi cookie-ul şi vom prezenta aceeaşi ţară şi aceeaşi versiune a limbii pe care au folosit-o la ultima vizită. Aceasta are avantajul că ei nu vor mai trebui să reselecteze pagina ţării de care au nevoie de fiecare dată când ajung pe pagină. Nu se colectează şi nu se folosesc Informaţii cu Caracter Personal prin acest cookie.
  • Cookie Site Catalyst (de Adobe) – Acest cookie ne dă posibilitatea să colectăm şi să analizăm datele despre cum vizitatorii ajung pe pagina noastră şi apoi cum aceştia interacţionează cu pagina noastră, inclusiv produsele pe care aceştia ar putea să le caute, conţinutul pe care ar putea să îl vadă, precum şi etapele care duc spre o vânzare completă sau renunţată. Folosim aceste informaţii agregate pentru a ne adapta paginile spre a servi mai bine nevoilor şi intereselor lor şi ale altor utilizatori, precum şi pentru a furniza o informaţie mai relevantă şi utilă. Cookie-ul este instalat doar temporar pe calculatorul vizitatorului. Cookie-ul nu colectează şi nu foloseşte Informaţiile lor cu Caracter Personal. Totuşi, acesta conectează un cod anonim care identifică utilizatorii şi acest cod „urmăreşte” utilizatorul în traseul acestuia pe pagină. Folosim informaţii agregate şi anonime pentru analiză statistică.
  • Cookie-uri DoubleClick – Plasăm un cookie de pixel de identificare pe toate calculatoarele vizitatorilor de pagină, pentru activitatea noastră de publicitate prin banner. Folosim aceste cookie-uri pentru a şti că un vizitator a fost pe pagina noastră înainte şi pentru ca apoi să afişăm un banner corespunzător de publicitate către o pagină a unei reţele afiliate. Nu sunt colectate Informaţii cu Caracter Personal. Una din societăţile de publicitate pe care le folosim este Google, Inc, activând ca DoubleClick. Pentru mai multe informaţii despre cookie-ul DoubleClick, sau pentru a vă dezabona de la cookie-urile de publicitate DoubleClick, vă rugăm să vizitaţi: www.doubleclick.com/privacy/index.aspx.
  • Cookie Affiliate – Folosim un cookie de pixel de identificare, care este plasat pe calculatorul unui vizitator şi colectează doar numele tranzacţiei (care identifică orice pagină afiliată de pe care vine vizitatorul), precum şi înregistrarea timpului şi a datei. Aceasta îi dă posibilitatea reţelei noastre afiliate să identifice vânzările afiliate şi să se asigure că un afiliat este creditat pentru o vânzare cu trimitere la noi. Nu implică vreo transmitere de Informaţii cu Caracter Personal.
  • Cookie Optimost - Folosim acest cookie pentru a colecta informaţii privind sesiunile anonime, care ne spun când cookie-ul a fost instalat pe calculatorul vizitatorului, din ce segment, generaţie şi versiune făcea parte. Cookie-ul are un „nume de vizitator” anonim care este un număr aleatoriu generat pentru a identifica vizitatorul, pentru a distinge între vizitatori unici şi/sau repetitivi. Aceste cookie-uri nu colectează Informaţii cu Caracter Personal. Pentru a vizualiza politica de confidenţialitate Optimost, vă rugăm să vizitaţi: https://asp.optimost.com/avatar/privacy-policy
  • Puteţi refuza acceptarea cookie-urilor pe care le folosim prin modificarea setărilor browser-ului dumneavoastră. Cu toate acestea, dacă nu acceptaţi aceste cookie, puteţi întâmpina inconvenienţe în folosirea Serviciilor Electronice AIG sau a unor produse online.
 • Folosirea tehnologiilor de tipul ,,pixel tags”, ,,web beacons”, ,,clear GIFs” sau a altor tehnologii similare:  Acestea pot fi folosite în conexiune cu anumite pagini ale Serviciilor Electronice AIG, cu mesajele de poştă electronică în format HTML, pentru a urmări, printre altele, acţiunile utilizatorilor Serviciilor Electronice AIG şi a celor ce primesc mesajele electronice, pentru a măsura succesul campaniilor noastre de marketing şi pentru a realiza statisticile privind folosirea Serviciilor Electronice AIG şi rata de răspuns.
  Folosim serviciul de analiză Omniture oferit de Adobe, care utilizează cookie si semnalizatori web beacon pentru a ne ajuta să înţelegem mai bine cum este utilizată pagina noastră de internet de către consumatori pentru a continua să o îmbunătăţim. Adobe nu este îndreptăţit să folosească informaţiile pe care le furnizăm decât în măsura în care îi sunt necesare să ne asiste. Pentru mai multe informaţii despre serviciul Omniture al companiei Adobe, inclusiv cum să renunţaţi la acest serviciu, vă rugăm să vizitaţi: http://www.adobe.com/privacy.html#optout .
 • Localizarea fizică: În condiţiile legii aplicabile, putem colecta localizarea fizică a dispozitivului dumneavoastră electronic prin, de exemplu, folosirea satelitului, a staţiei de telefon mobil/celular sau a semnalelor WiFi. Putem folosi localizarea fizică a dispozitivului dumneavoastră pentru a vă furniza servicii şi conţinut personalizat în funcţie de loc. În dependenţă de preferinţele dumneavoastră de marketing aşa cum ne sunt indicate sau în funcţie de legea aplicabilă, putem de asemenea dezvălui localizarea fizică a dispozitivului dumneavoastră, combinată cu informaţii despre ce publicitate aţi vizualizat sau alte informaţii pe care le colectăm, către partenerii noştri de marketing pentru a le da posibilitatea de a vă furniza un conţinut mai personalizat şi de a studia eficienţa campaniilor de publicitate. În anumite cazuri, s-ar putea să vă fie permis să acceptaţi sau să refuzaţi asemenea utilizări şi/sau dezvăluiri ale localizării dispozitivului dumneavoastră, dar dacă alegeţi să refuzaţi asemenea utilizări şi/sau dezvăluiri, noi şi/sau partenerii noştri de marketing s-ar putea să nu fim în măsură să vă furnizăm servicii şi conţinut personalizate.
 • De la dumneavoastră: Unele informaţii (de exemplu, locaţia dumneavoastră sau mijloacele preferate de comunicare) sunt colectate când le oferiţi voluntar. În afara situaţiei când sunt împreună cu Informaţii cu Caracter Personal, aceste informaţii nu vă identifică personal/ nu sunt de natură să vă poată identifica personal.
 • Prin informaţii agregate:  Noi putem agrega şi folosi anumite informaţii (de exemplu, putem agrega informaţii pentru a calcula procentajul de utilizatori care au un anumit cod telefonic de zonă).
 • Vă rugăm să aveţi în vedere că noi putem folosi şi dezvălui Alte Informaţii în orice scop, cu excepţia cazurilor în care ne este cerut prin legislaţia aplicabilă să procedăm diferit. Dacă ne este solicitat să tratăm Alte Informaţii ca Informaţii cu Caracter Personal în temeiul legii aplicabile, atunci, suplimentar faţă de funcţiile listate la secţiunea ,,Alte informaţii pe care le colectăm” de mai sus, putem folosi şi disemina Alte Informaţii în toate scopurile pentru care folosim şi dezvăluim Informaţiile cu Caracter Personal.

 

Această Politică de confidenţialitate nu se adresează, iar noi nu suntem răspunzători pentru confidenţialitatea, informaţiile sau alte practici ale oricărei terţe părţi, inclusiv oricare terţă parte operând orice pagină de internet sau serviciu cu care Serviciile Electronice AIG au legătură. Includerea unei legături pe Serviciile Electronice AIG nu implică aprobarea de către noi sau de către grupul nostru de companii a paginii de internet către care se face legătura sau a serviciilor. 
 
Vă rugăm să aveţi în vedere că nu suntem responsabili pentru colectarea, folosirea şi dezvăluirea politicilor şi practicilor (inclusiv a practicilor de securitate a informaţiilor) către alte organizaţii, precum Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® sau orice alt dezvoltator de aplicaţii, furnizor de aplicaţii, furnizor de platformă de social media, furnizor de sistem de operare, furnizor de servicii wireless sau producător de dispozitive electronice, inclusiv orice Informaţii cu Caracter Personal pe care le dezvăluiţi către alte organizaţii prin sau în legătură cu Serviciile Electronice AIG.

Serviciilor Electronice AIG nu sunt destinate persoanelor sub optsprezece (18) ani şi rugăm aceste persoane să nu furnizeze informaţii cu caracter personal prin intermediul acestor Servicii Electronice AIG.

Revizuim această Politică de confidenţialitate în mod regulat şi ne rezervăm dreptul de a face modificări în orice moment, ţinând cont de modificările survenite în cerinţele noastre legale sau de afaceri. Vom posta actualizări pe Pagina noastră de Internet. 
 
Vă rugăm să vă uitaţi la data ,,Ultimei actualizări” de la începutul acestei Politici de confidenţialitate pentru a vedea când a fost ultima dată revizuită.