Politica de Confidenţialitate

Rezumat:

Aceasta este principala noastră Politică de confidențialitate ce explică modul în care utilizăm informațiile cu caracter personal pe care le colectăm despre persoane.
Informațiile cu caracter personal sunt informații despre dvs. și despre alte persoane.
Înainte de a ne oferi informații cu caracter personal despre o altă persoană, vă rugăm să îi comunicați persoanei respective prezenta Politică de confidențialitate și (dacă este posibil) să obțineți permisiunea acesteia pentru partajarea informațiilor sale cu caracter personal către noi.

Detalii:

utilizăm formularea informații cu caracter personal pentru a descrie informații despre dvs. și despre alte persoane (de exemplu, partenerul dvs. sau alți membri ai familiei dvs.), care permit identificarea dvs. sau a lor. 

Scopul nostru este tratarea responsabilă și sigură a informațiilor cu caracter personal, echilibrând avantajele activităților precum cercetarea și analiza de date pentru îmbunătățirea produselor și a serviciilor noastre, cu alte angajamente asumate, printre care corectitudinea, transparența și absența discriminării.  

Aceasta este principala noastră Politică de confidențialitate ce descrie modul în care utilizăm informațiile cu caracter personal pe care le colectăm ca parte a activităților noastre profesionale. 

Prezenta Politică de confidențialitate va fi completată de avize de confidențialitate suplimentare, adaptate relațiilor noastre specifice cu dvs., dacă acest lucru este util pentru a vă oferi o imagine completă asupra modului în care colectăm și utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal.

Informațiile cu caracter personal sunt obținute dintr-o varietate de surse, printre care:

 • cereri, formulare de ofertă și de cerere de despăgubire și alte formulare;
 • apeluri telefonice, e-mailuri, întâlniri și alte comunicări;
 • furnizori de servicii, intermediari și agenți, investigatori pentru cererile de despăgubire, martori, cadre medicale, autoritățile care înmatriculează vehicule sau care acordă permise de conducere, agenții de informare privind creditele, angajatorul dvs. sau alte entități externe;
 • acest site web (site-ul);
 • aplicațiile software puse la dispoziție de noi pe computere, smartphone-uri și alte dispozitive mobile (aplicațiile); și
 • paginile noastre de socializare, alt conținut de pe rețelele de socializare, instrumente și aplicații (conținutul de pe rețelele de socializare).

În această Politică de confidențialitate, numim site-ul, aplicațiile și conținutul de pe rețelele de socializare Servicii digitale AIG.

Numai dacă nu se indică altfel, Serviciile digitale AIG nu sunt destinate a fi utilizate de persoane cu vârsta sub 18 (optsprezece) ani și vă solicităm ca, dacă aveți vârsta sub 18 (optsprezece) ani, să nu furnizați informații cu caracter personal prin intermediul Serviciilor digitale AIG.

Informațiile cu caracter personal ne pot fi furnizate de către dvs. în mod direct, sau de către o entitate externă.  De exemplu, titularul unei polițe de asigurare poate furniza informații cu caracter personal despre dvs., astfel încât să puteți beneficia de polița sa de asigurare.

Vă rugăm să rețineți:

înainte de a ne comunica informații cu caracter personal despre o altă persoană trebuie să întreprindeți următoarele (numai dacă nu am convenit altfel): (a) să informați persoana despre conținutul acestei Politici de confidențialitate și al altor avize de confidențialitate aplicabile care vă sunt puse la dispoziție; și (b) să obțineți permisiunea sa (dacă este posibil) în vederea partajării informațiilor sale cu caracter personal către noi, în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate și cu alte avize de confidențialitate aplicabile.

Rezumat:

informațiile cu caracter personal pe care le colectăm și păstrăm depind de relația noastră cu dvs.

Vor include adesea informații legate de:

 • datele de contact
 • identificare
 • administrarea poliței dvs. de asigurare sau a cererii dvs. de despăgubire (care poate include informații medicale sau despre sănătate)
 • informații financiare și bancare
 • preferințele de marketing
 • Utilizarea Serviciilor Digitale AIG.

Detalii:

Informațiile cu caracter personal privitoare la dvs. și alte persoane, pe care le colectăm și păstrăm, vor varia în funcție de relația noastră, incluzând aici tipul de comunicări dintre noi, precum și produsele și serviciile pe care le oferim. Se vor păstra diferite tipuri de informații cu caracter personal dacă sunteți un titular de poliță de asigurare sau o persoană prejudiciată ori dacă ați transmis o întrebare în legătură cu serviciile noastre, comparativ cu situația în care beneficiați de acoperire prin asigurare în virtutea unei polițe de asigurare încheiate de un alt titular de poliță de asigurare (de exemplu, sunteți asigurat printr-o poliță de asigurare la nivel de societate, încheiată de angajatorul dvs.).

În mod similar, vom păstra informații diferite cu caracter personal dacă sunteți un agent de asigurări sau un reprezentant, un martor sau o altă persoană cu care lucrăm.

Dat fiind că activăm în domeniul asigurărilor, al prelucrării cererilor de despăgubire, al furnizării de asistență și servicii conexe, informațiile cu caracter personal pe care le deținem și prelucrăm, în funcție de relația noastră, includ:

Tipul de informaţii cu caracter personal

Exemple

 

1.     Date de contact

Nume, adresă, e-mail și număr de telefon

2.     Informații generale

Gen, stare civilă și familială, data și locul nașterii, precum și caracteristicile fizice (adecvate situației)

3.     Informații privind educația și experiența profesională

Studii absolvite, date privind angajatorul și parcursul profesional, competențe și experiență, autorizații profesionale și afilieri

4.     Informații despre asigurări și cereri de despăgubire

Numerele polițelor și ale cererilor de despăgubire, relația cu titularul poliței, cu persoana asigurată, cu persoana prejudiciată sau cu alte persoane relevante, data și cauza deteriorării proprietății, a pierderii sau a furtului, a vătămării, a dizabilității sau a decesului, înregistrări privind activitatea (de exemplu, istoricul persoanei în calitate de conducător auto) și alte informații relevante pentru emiterea poliței de asigurare și pentru evaluarea și satisfacerea cererii de despăgubire. Pentru asigurarea de răspundere, aceasta va include detalii privind litigiul, cererea de despăgubire sau acțiunea în justiție care vă implică.

5.     Numere atribuite de instituții guvernamentale sau alte numere oficiale de identificare

Codul CNP sau numărul de asigurare socială, numărul de pașaport, codul de identificare fiscală, numărul permisului de conducere sau alt număr de identificare emis de o autoritate guvernamentală

6.     Informații financiare și datele de cont

Numărul cardului de plăți (card de debit sau credit), numărul contului bancar sau alte numere de cont, istoricul de creditare, informații privind creditele și bonitatea, proprietăți, venituri și alte informații financiare, informații de autentificare în cont și parole pentru accesarea poliței de asigurare, a cererii de despăgubire și a altor conturi și Servicii digitale AIG

7.     Afecțiuni medicale și starea de sănătate

Starea fizică, mentală sau medicală actuală sau anterioară, starea de sănătate, informații privind vătămări sau dizabilități, diagnosticul medical, proceduri medicale efectuate și tratamente luate, obiceiuri personale (de exemplu, fumatul sau consumul de alcool), informații despre prescripțiile medicale și istoricul medical

8.     Alte informațiile sensibile

Informații despre credințele religioase, etnie, opinii politice sau afilieri sindicale (de exemplu, dacă o cerere de asigurare se realizează prin intermediul unui partener de marketing extern care este o organizație profesională, comercială, religioasă, comunitară sau politică), despre viața și orientarea sexuală sau informații genetice sau biometrice

Putem obține informații despre cazierul judiciar sau despre istoricul proceselor civile (de exemplu, pentru prevenirea, detectarea și investigarea fraudelor)

Informații care ne sunt furnizate voluntar (de exemplu, preferințele exprimate în privința tratamentului medical în funcție de credințele religioase) (dacă sunt colectate în conformitate cu legislația aplicabilă)

9.     Înregistrări telefonice

Înregistrări ale discuțiilor telefonice purtate cu reprezentanții noștri și în centrele noastre de apeluri

10.  Fotografii și înregistrări video

Imagini (inclusiv fotografii și imagini) sau înregistrări video create în legătură cu asigurarea noastră sau cu alte activități profesionale, inclusiv pentru evaluarea, administrarea și satisfacerea cererilor de despăgubire, pentru litigii privind cererile de despăgubire sau în alte scopuri relevante, astfel cum este permis prin lege, precum și înregistrări CCTV realizate de echipamentele din locațiile noastre

11.  Informații pentru detectarea, investigarea sau prevenirea infracționalității, inclusiv a fraudei și a spălării de bani

Asigurătorii colectează, păstrează și partajează în mod obișnuit informații despre tranzacțiile lor anterioare cu titularii de polițe și persoanele prejudiciate, în scopul detectării, investigării și prevenirii fraudei, a spălării de bani și a altor activități infracționale

12.  Informații care ne permit să furnizăm produse și servicii

Locația și identificarea proprietății asigurate (de exemplu, adresa proprietății, placa sau numărul de înmatriculare a vehiculului), planuri de călătorie, categoriile de vârstă ale persoanelor asigurate, detalii privind riscurile ce trebuie asigurate, istoricul accidentelor sau al pierderilor și cauza pierderii, funcția de cadru de conducere, director sau asociat în cadrul unei societăți sau deținerea unei alte funcții de conducere ori a unui drept de proprietate în cadrul unei organizații, istoricul litigiilor, procese civile sau penale sau investigații formale care vă implică, precum și informații despre alte asigurări contractate

13.  Preferințe de marketing, activități de marketing și feedback din partea clienților

Preferințe de marketing, informații legate de concurență, trageri la sorți sau alte participări la promoții sau răspunsuri la sondajele voluntare privind satisfacția clienților

Pentru a ne îmbunătăți comunicările de marketing, putem colecta informații despre interacțiunea cu comunicările noastre de marketing și răspunsul furnizat la acestea

14.  Informații privind activitatea online

Vom primi informații cu caracter personal despre dvs. în momentul în care utilizați Serviciile digitale AIG; aceasta poate include identificatorul contului dvs. de socializare și imaginea de profil, adresa dvs. IP și alte elemente de identificare online (în măsura în care acestea sunt informații cu caracter personal), precum și alte informații cu caracter personal pe care ni le comunicați online

Dacă alegeți să vă conectați contul de socializare pus la dispoziție de un alt furnizor de servicii de socializare cu contul dvs. din cadrul oricăror Servicii digitale AIG, informațiile cu caracter personal din celelalte conturi de socializare care vă aparțin ne pot fi comunicate, aceasta incluzând informații cu caracter personal care fac parte din profilul dvs. de pe rețeaua de socializare sau din profilurile prietenilor dvs. și ale altor persoane cu care sunteți conectat

15.  Informații suplimentare din alte surse

Noi și furnizorii noștri de servicii putem suplimenta informațiile cu caracter personal pe care le colectăm cu informații obținute din alte surse (de exemplu, informații disponibile public pe rețelele de socializare și din alte resurse informaționale, surse de informații comerciale externe și informații provenite de la societățile din grupul nostru și de la partenerii noștri de afaceri). Vom utiliza orice astfel de informații suplimentare în conformitate cu legislația aplicabilă (ceea ce include și obținerea consimțământului dvs., dacă este necesar)

Rezumat:

Utilizăm informațiile cu caracter personal în diferite scopuri, în funcție de relația noastră cu dvs. 

Scopurile principale sunt:

 • furnizarea de servicii de asigurare și de alte servicii și, de asemenea, realizarea evaluărilor și luarea deciziilor conexe (în mod automatizat și neautomatizat)
 • gestionarea cererilor de despăgubire
 • comunicarea cu dvs.
 • obținerea de feedback și gestionarea reclamațiilor
 • detectarea, investigarea și prevenirea infracțiunilor
 • gestionarea, dezvoltarea și optimizarea activității, a produselor și a serviciilor noastre (inclusiv prin utilizarea analizei de date)
 • promovarea și comercializarea serviciilor noastre.

 

Detalii:

Utilizăm informațiile cu caracter personal pentru a ne derula activitățile profesionale.  Scopurile în care utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal vor varia în funcție de relația noastră, inclusiv de tipurile de comunicări existente între noi, și de serviciile pe care le furnizăm. Informațiile cu caracter personal vor fi utilizate în diverse scopuri, în funcție de relația cu dvs.: dacă sunteți titular de poliță, asigurat sau persoană prejudiciată în virtutea unei polițe de asigurare, un agent de asigurări sau un reprezentant, un martor sau o altă persoană cu care lucrăm.

Principalul scop în care colectăm informațiile cu caracter personal sunt: 

A. Pentru a comunica cu dvs. și cu alte persoane.

B. Pentru a face evaluări și a lua decizii (în mod automat și non-automat, inclusiv prin realizarea profilurilor persoanelor) despre: (i) furnizarea și condițiile aplicabile asigurării și (ii) soluționarea cererilor de despăgubire și oferirea de asistență și alte servicii.

C. furnizarea de servicii de asigurare, despăgubire și asistență, precum și de alte produse și servicii pe care le oferim, inclusiv evaluarea cererilor de despăgubire, administrare, compensare și soluționarea litigiilor.

D. Evaluarea eligibilității dvs. pentru a putea beneficia de planuri de plăți și pentru a vă prelucra primele și alte plăți.

E. Îmbunătățirea calității produselor și a serviciilor noastre, furnizarea de instruire către personal și păstrarea securității informațiilor (de exemplu, în acest scop putem înregistra sau monitoriza apelurile telefonice).

F. Prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, ceea ce include fraudele și spălarea de bani și analizarea și gestionarea altor riscuri comerciale.

G. Derularea de cercetări și analize de date, ceea ce include analiza bazei noastre de clienți și a altor persoane ale căror informații cu caracter personal le colectăm, derularea de cercetări de piață, inclusiv a sondajelor privind satisfacția clienților și evaluarea riscurilor cu care se confruntă activitatea noastră, în conformitate cu legislația aplicabilă (inclusiv obținerea consimțământului, acolo unde acest lucru este obligatoriu).

H. Furnizarea de informații de marketing în conformitate cu preferințele pe care ni le-ați comunicat (informațiile de marketing se pot referi la produsele și serviciile oferite de partenerii noștri externi, în funcție de preferințele exprimate de dvs.). Putem derula activități de marketing în conformitate cu preferințele dvs., prin e-mail, SMS și alte mesaje text, prin poștă sau telefonic.

I. Pentru a vă permite să participați la concursuri, trageri la sorți și promoții similare și pentru a administra aceste activități. Aceste activități sunt supuse unor condiții suplimentare, care vor conține mai multe informații despre modul în care utilizăm și divulgăm informațiile dvs. cu caracter personal, dacă acest lucru este util pentru a vă oferi o imagine completă despre modul în care colectăm și utilizăm informațiile cu caracter personal, astfel încât vă recomandăm să le consultați.

J. Pentru a vă personaliza experiența atunci când utilizați Serviciile digitale AIG sau când vizitați site-urile web externe, prezentându-vă informații și mesaje publicitare adaptate dvs., pentru a comunica identitatea dvs. persoanelor cărora le trimiteți mesaje prin Serviciile digitale AIG și pentru a facilita distribuirea pe rețelele de socializare.

K. Pentru gestionarea operațiunilor noastre de activitate și a infrastructurii IT, în conformitate cu politicile și procedurile noastre interne, inclusiv cu cele privitoare la finanțe și contabilitate, facturare și colectare debite, operarea sistemelor IT, găzduire date și site web, analiză de date, continuitatea activității, gestionarea înregistrărilor, gestionarea documentelor și a materialelor tipărite și auditare.

L. Pentru gestionarea reclamațiilor, a feedback-ului și a solicitărilor și pentru administrarea cererilor de accesare sau corectare a datelor sau pentru exercitarea altor drepturi legate de informațiile cu caracter personal.

M. Pentru respectarea legilor și a obligațiilor de reglementare aplicabile (inclusiv a legilor și a reglementărilor din afara țării dvs. de reședință), de exemplu a legilor și a reglementărilor privitoare la combaterea spălării banilor, la sancțiuni și la combaterea terorismului; pentru respectarea procedurilor juridice și a ordinelor judecătorești și pentru a răspunde la solicitările din partea autorităților publice și guvernamentale (inclusiv a celor din afara țării dvs. de reședință).

N. Pentru a stabili, a pune în aplicare și a susține drepturile prevăzute prin lege în scopul de a ne proteja activitățile noastre și pe cele ale societăților din grupul nostru sau ale partenerilor noștri de afaceri și pentru a ne proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietățile noastre sau ale societăților din grupul nostru sau ale partenerilor noștri de afaceri ori ale dvs. și ale altor persoane sau entități externe; pentru a pune în aplicare condițiile noastre generale și pentru a institui măsurile reparatorii disponibile și a ne limita pagubele.  

Tabelul de mai jos rezumă tipurile de informații cu caracter personal utilizate, acolo unde este necesar, în legătură cu fiecare dintre scopurile principale descrise mai sus. Informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate numai în aceste scopuri, în situațiile permise de legislația aplicabilă.

 

Rezumat:

Putem utiliza informațiile cu caracter personal pentru a detecta, a investiga și a preveni fraudele, iar acest lucru poate include partajarea informațiilor cu caracter personal cu alți asigurători și autorități de aplicare a legii.

Detalii:

Ne-am angajat să detectăm și să prevenim fraudele și alte infracțiuni financiare.  Luăm foarte în serios acest angajament și, în acest scop, folosim informațiile cu caracter personal în mai multe moduri. 

De exemplu, dacă este relevant pentru relația noastră cu dvs., vom întreprinde următoarele (dacă acest lucru este permis prin legislația aplicabilă):

 • vom transmite informațiile dvs. cu caracter personal (inclusiv orice detalii privind cererile dvs. de despăgubire, de exemplu, detalii privind vătămările) astfel încât să apară în registrele cu cereri de despăgubire care sunt partajate între diferiți furnizori de servicii de asigurare;
 • în momentul în care evaluăm o cerere de despăgubire, vom căuta în registrele cu cereri de despăgubire anterioare; și
 • vom comunica informațiile dvs. cu caracter personal către alți asigurători și instituții de aplicare a legii. 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos „Cu cine sunt partajate informațiile cu caracter personal?” sau ne puteți contacta folosind coordonatele indicate mai jos (a se vedea secțiunea „Pe cine puteți contacta în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal?”).

Rezumat:

Uneori utilizăm instrumente automatizate de luare a deciziilor (în această situație nicio persoană nu este implicată în luarea deciziei).

Folosim în mod obișnuit aceste instrumente atunci când luăm decizii directe despre dvs. (de exemplu, în tratarea anumitor cereri de despăgubire și în procesele de verificare medicală). 

Dacă este cazul, vă vom oferi mai multe informații pentru a putea înțelege ce implică acest lucru.

Detalii:

Uneori, ca parte a activității noastre, se iau decizii despre dvs. folosindu-se software și sisteme computerizate automate.  Aceste decizii nu implică participarea unei persoane și software-ul și sistemele aplică criterii și o programare logică predefinite pentru a lua o decizie și a evalua modul în care tratăm dosarul dvs. din perspectiva furnizării serviciilor.

De exemplu, uneori folosim procese automate de luare a deciziilor, ca parte a unui proces, în următoarele scopuri:

 • pentru a decide dacă o cerere de asigurare de călătorie trebuie plătită conform solicitării (de exemplu, dacă criteriile specificate în prealabil sunt îndeplinite prin răspunsurile pe care le furnizați, cererea de despăgubire va fi satisfăcută automat, fără a fi necesară intervenția unei persoane); sau
 • pentru a identifica afecțiunile medicale cunoscute, preexistente, în legătură cu activitatea noastră de asigurare de călătorie, pentru a decide dacă vă putem oferi o asigurare și în ce condiții.

Vă oferim mai multe informații în legătură cu orice procese decizionale automate înainte sau în momentul în care intenționăm să luăm decizii în acest mod. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a nu vi se aplica o decizie bazată exclusiv pe procese automatizate. Vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos „Care sunt drepturile dvs. privitoare la informațiile cu caracter personal?” pentru detalii suplimentare privind acest drept.

Rezumat:

Companiile din grupul AIG au responsabilitatea de a proteja informațiile cu caracter personal pe care le colectăm, deținem și utilizăm.

Detalii:

Grupul AIG cuprinde un număr de societăți, ceea ce include, fără limitare, societatea mamă AIG, American International Group, Inc., AIG Europe SA. și filialele naționale AESA din Europa, Laya Healthcare Limited și AIG Life Limited. 

Fiecare societate din grupul AIG care prelucrează informațiile dvs. cu caracter personal are responsabilitatea de a le proteja în conformitate cu această Politică de confidențialitate, cu standardele și procedurile noastre interne și cu cerințele legii privind protecția datelor.

Relația dvs. cu noi va determina care dintre societățile din grupul nostru are acces la și prelucrează informațiile dvs. cu caracter personal și care dintre societățile din grupul nostru este operatorul de date/sunt operatorii de date responsabili de informațiile dvs. cu caracter personal. Lista celor mai importante societăți din grupul AIG care sunt operatori de date este disponibilă aici www.aig.com/datacontrollers. De obicei, dacă sunteți o persoană titular de poliță, societatea din grupul AIG care subscrie polița dvs. de asigurare va fi societatea care va deține responsabilitatea principală cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal, adică operatorul de date. În funcție de relația noastră cu dvs., vom oferi informații suplimentare într-un aviz de confidențialitate suplimentar, adaptat relației noastre profesionale.

Pentru mai multe informații precise despre societatea sau societățile din grupul AIG care au acces la și sunt responsabile de informațiile dvs. cu caracter personal (inclusiv despre identitatea societăților AIG relevante care sunt operatori de date în privința informațiilor dvs. cu caracter personal), vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact de mai jos (consultați secțiunea „Pe cine puteți contacta în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal?”).

De asemenea, putem comunica informațiile dvs. către entități externe (a se vedea secțiunea de mai jos „Cu cine sunt partajate informațiile cu caracter personal?”).  Aceste entități externe își vor asuma anumite responsabilități în conformitate cu legile privind protecția datelor pentru protejarea informațiilor cu caracter personal pe care le primesc de la noi.

Rezumat:

Informațiile cu caracter personal pot fi partajate între societățile membre ale grupului AIG și cu alte entități externe, inclusiv:

 • alte entități ce oferă servicii de asigurare și distribuție de asigurări
 • furnizori de servicii
 • destinatarii activităților dvs. de partajare de pe rețelele de socializare
 • autorități guvernamentale
 • entități externe implicate în acțiuni în justiție.

Detalii:

În legătură cu scopurile descrise mai sus (a se vedea secțiunea de mai sus „Cum utilizăm informațiile cu caracter personal?”), uneori este necesar să partajăm informațiile dvs. cu caracter personal cu entități externe (aceasta poate implica entități externe care ne divulgă informații cu caracter personal și divulgarea de către noi a informațiilor cu caracter personal către ele). 

Printre aceste entități externe se numără:

Tipul de entitate externă

 

Exemple

Societățile din grupul nostru  

Facem parte din grupul de societăți American International Group, Inc. AIG are societăți membre în întreaga lume, atât în interiorul, cât și în exteriorul Europei (de exemplu în S.U.A.).  Putem comunica informațiile dvs. cu caracter personal către alte societăți din cadrul grupului (inclusiv în scopuri de contabilitate administrativă).

Lista principalelor societăți din grupul AIG este disponibilă aici www.aig.com/datacontrollers.

Alte entități ce oferă servicii de asigurare și distribuție de asigurări

În măsura permisă prin legislația aplicabilă, AIG poate comunica informații cu caracter personal către alte entități externe, spre exemplu către alți asigurători, reasigurători, brokeri de asigurare și reasigurare, alți intermediari și agenți, reprezentanți, distribuitori, furnizori de servicii de marketing pe bază de afinitate și instituții financiare, societăți de plasament financiar și alți parteneri de afaceri. 

Furnizorii noștri de servicii

Furnizori externi de servicii, precum specialiști din domeniul medical și al securității, contabili, actuari, auditori, experți, avocați și alți consilieri specializați; furnizori de servicii de asistență medicală și de călătorie; furnizori de servicii tip centru de apeluri; furnizori de sisteme IT și de servicii de asistență și găzduire; furnizori de servicii de tipărire, publicitate, marketing și cercetare de piață, precum și de analiză de date; bănci și instituții financiare care deservesc clienții noștri; administratori externi ai cererilor de despăgubire; furnizori de servicii de gestionare a documentelor și a înregistrărilor; investigatori ai cererilor de despăgubire și experți în sinistre; consultanți în construcții; ingineri; examinatori; jurisconsulți; traducători; și alți furnizori externi și furnizori de servicii externalizate, care ne oferă asistență pentru derularea activităților noastre profesionale. 

Destinatarii activităților dvs. de partajare de pe rețelele de socializare

Dacă aveți prieteni și alte cunoștințe asociate contului dvs. de socializare, alți utilizatori ai site-ului și furnizorul contului dvs. de socializare pot primi informațiile dvs. cu caracter personal în legătură cu activitatea dvs. de partajare de rețelele de socializare (de exemplu, dacă conectați un cont de socializare furnizat de o altă platformă de socializare la contul dvs. Servicii digitale AIG sau dacă vă autentificați în contul dvs. Servicii digitale AIG dintr-un alt cont de socializare).  Prin conectarea contului dvs. Servicii digitale AIG cu alte conturi de socializare ce vă aparțin, ne autorizați să partajăm informații cu furnizorii celorlalte conturi de socializare ale dvs. și înțelegeți că utilizarea informațiilor cu caracter personal pe care le partajăm va fi reglementată prin politica de confidențialitate a respectivilor furnizori de servicii.  Dacă nu doriţi ca informaţiile dvs. cu caracter personal să fie partajate cu alţi utilizatori sau cu furnizorul celuilalt cont al dvs. de pe reţeaua de socializare, vă rugăm să nu vă conectaţi celălalt cont de pe reţeaua de socializare cu contul dvs. Servicii digitale AIG şi să nu participaţi la activităţile de partajare socială folosind Servicii digitale AIG.

Autorități guvernamentale și entități externe implicate în acțiuni în justiție

Putem, de asemenea, să partajăm informațiile cu caracter personal cu: (a) autorități guvernamentale sau alte autorități publice (ceea ce include, fără limitare, comisiile pentru acordarea de compensații pentru lucrători, instanțe, autorități de reglementare, autorități de aplicare a legii, autorități fiscale și autorități de cercetare penală); și (b) participanți externi la acțiuni în justiție și contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri și reprezentanți ai acestora, astfel cum vom considera că este necesar sau adecvat.

Alte entități externe

Putem partaja informațiile cu caracter personal cu entitățile către care efectuăm plăți; cu furnizorii de servicii de intervenție de urgență (pompieri, poliție, servicii medicale de urgență); comercianții detailiști; rețelele și organizațiile medicale, alături de furnizorii de servicii medicale; furnizorii de servicii de transport; birourile de credite; agențiile de raportare a creditelor; alte persoane implicate într-un incident care face obiectul unei cereri de despăgubire; precum și cu cumpărătorii și potențialii cumpărători sau alți participanți la o reorganizare, fuziune, vânzare, societate în participațiune, cesionare, transfer sau o altă tranzacție, efectivă sau propusă, legată de o parte sau de integralitatea activității, a activelor, a societăților sau a acțiunilor noastre (de exemplu, acțiunile societății).  

În măsura permisă prin legislația aplicabilă, informațiile cu caracter personal (inclusiv detalii privind vătămările corporale) pot fi înregistrate în registrele de cereri de despăgubire și pot fi partajate cu alți asigurători. Putem efectua căutări în aceste registre în momentul în care prelucrăm cereri de despăgubire în scopul prevenirii, detectării și investigării fraudelor. 

Dacă beneficiați de polița de asigurare a unei alte entități sau de un acord de prestare servicii încheiat cu AIG (de exemplu o poliță încheiată de angajatorul dvs.), informațiile cu caracter personal privitoare la administrarea respectivei polițe de asigurare sau a respectivului serviciu pot fi comunicate către respectiva entitate.

De asemenea, informațiile cu caracter personal pot fi partajate de către dvs. pe forumuri, chat, paginile de profil şi bloguri şi alte Servicii digitale AIG prin intermediul cărora puteţi publica informaţii şi materiale (ceea ce include, fără limitare, conținutul nostru de pe rețelele de socializare).  Vă rugăm să reţineţi că orice informaţii pe care le publicaţi sau divulgaţi prin intermediul acestor servicii vor deveni informaţii cu caracter public şi pot fi disponibile pentru vizitatorii și utilizatorii Serviciilor digitale AIG și pentru publicul general.  Vă rugăm cu insistenţă să fiţi foarte precaut când decideţi să divulgaţi informațiile dvs. cu caracter personal sau orice alte informații atunci când utilizați Serviciile digitale AIG.

Rezumat:

Putem prelucra informațiile cu caracter personal atât la nivel național, cât și la nivel internațional. 

Aceasta poate include transferul informațiilor cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE).

Întreprindem măsuri suplimentare pentru a asigura securitatea informațiilor cu caracter personal, atunci când le transferăm în afara SEE.

Detalii:

Datorită naturii globale a activității noastre, în scopurile prevăzute mai sus (a se vedea secțiunea intitulată „Cum utilizăm informațiile cu caracter personal?”), în funcție de natura relației noastre cu dvs., vom transfera informațiile cu caracter personal către entități situate în alte țări (inclusiv în S.U.A., China, Mexic, Malaysia, Filipine, Bermuda și în alte țări care este posibil să aibă regimuri de protecție a datelor diferite de cele din țara în care vă aflați dvs., inclusiv în țări despre care Comisia Europeană a constatat că nu oferă o protecție adecvată pentru informațiile cu caracter personal).  

De exemplu, putem transfera informații cu caracter personal pentru a prelucra cererile de despăgubire înaintate în virtutea asigurării internaționale de călătorie și pentru a oferi servicii de asistență medicală de urgență în momentul în care vă aflați peste hotare.  Putem transfera informațiile la nivel internațional, către societățile membre ale grupului nostru, către furnizorii de servicii, către partenerii de afaceri, către autoritățile publice sau guvernamentale și către alte entități externe.

În momentul în care realizăm aceste transferuri, vom întreprinde măsurile necesare pentru a ne asigura că informațiile dvs. cu caracter personal sunt protejate și transferate în mod adecvat, în conformitate cu cerințele legilor privind protecția datelor. 

Aceasta implică în mod normal utilizarea acordurilor de transfer al datelor sub forma aprobată de Comisia Europeană și permisă prin articolul 46 din Regulamentul general privind protecția datelor din UE (RGPD) (legea relevantă privind protecția datelor). Dacă nu s-a instituit niciun acord privind transferul datelor, putem aplica alte mecanisme recunoscute de RGPD ca asigurând un nivel adecvat de protecție a informațiilor cu caracter personal transferate în afara SEE (de exemplu, Principiile S.U.A. privind protejarea confidențialității sau un alt cadru care le înlocuiește).

Pentru mai multe informații despre aceste transferuri și pentru a solicita detalii despre măsurile de protecție disponibile, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos (a se vedea secțiunea de mai jos „Pe cine puteți contacta în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal?”).

Rezumat:

Securitatea informațiilor este extrem de importantă pentru noi. 

Am instituit măsuri tehnice și fizice de securitate pentru a menține siguranța și securitatea informațiilor cu caracter personal.

Dacă, în ciuda eforturilor noastre, considerați că informațiile cu caracter personal nu mai sunt protejate în condiții de siguranță, vă rugăm să ne informați astfel încât să putem rezolva orice probleme de securitate.

Detalii:

AIG aplică măsurile adecvate de natură tehnică, fizică, juridică și organizațională care respectă legile privind protecția datelor, pentru a păstra securitatea informațiilor cu caracter personal. 

Dat fiind că majoritatea informațiilor cu caracter personal pe care le deținem sunt păstrate în format electronic, am implementat măsurile de securitate IT adecvate pentru a asigura securitatea informațiilor cu caracter personal.  De exemplu putem utiliza sisteme de protecție antivirus, paravane de protecție și tehnologii de criptare a datelor.  În centrele noastre am instituit proceduri pentru a păstra securitatea înregistrărilor noastre pe suport fizic.  De asemenea, personalul nostru beneficiază de instruiri regulate pe tema protecției datelor și a securității informației.

În momentul în care AIG angajează o entitate externă (inclusiv furnizorii noștri de servicii) pentru a colecta sau a prelucra în alt mod informații cu caracter personal în numele nostru, entitatea externă va fi selectată cu atenție și va trebui să utilizeze măsurile de securitate adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor cu caracter personal.  

Din păcate, nu se poate garanta o securitate de 100% pentru nicio metodă de transmitere a datelor prin internet sau pentru vreun sistem electronic de stocare a datelor.  Dacă aveți motive să credeți că interacțiunea dvs. cu noi nu mai este sigură (de exemplu, dacă considerați că securitatea informațiilor cu caracter personal pe care le-ați trimis către noi a fost compromisă), vă rugăm să ne înștiințați imediat (consultați secțiunea de mai jos „Pe cine puteți contacta în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal?”).

Rezumat:

Pentru a respecta legea, este necesar să vă comunicăm justificarea legală ce se află la baza utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal.  Justificarea legală depinde de scopul utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal, însă, în mod normal, va fi considerată a fi în interesul nostru legitim sau va implica acordul dvs.

Detalii:

Legea privind protecția datelor își propune să se asigure că modul în care se folosesc informațiile cu caracter personal este unul corect. 

Pentru a respecta legea, este necesar să vă comunicăm justificarea legală ce se află la baza utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal.

În timp ce legea oferă câteva justificări legale, tabelul de mai jos descrie principalele justificări legale ce se aplică scopurilor în care utilizăm informațiile cu caracter personal.

Ni se poate cere să obținem de la dvs. informații cu caracter personal pentru a respecta cerințele prevăzute prin legile aplicabile, iar anumite informații cu caracter personal pot fi necesare pentru a ne permite să îndeplinim prevederile contractului încheiat cu dvs. (sau cu altcineva) sau în vederea încheierii unui contract cu dvs. (sau cu altcineva). Este posibil să vă informăm cu privire la acest lucru în momentul în care obținem informațiile cu caracter personal de la dvs.  În aceste situații, dacă nu ne comunicați informațiile cu caracter personal relevante, este posibil să nu putem să vă oferim produse sau servicii.  Dacă doriți informații suplimentare, ne puteți contacta folosind coordonatele indicate mai jos (a se vedea secțiunea de mai jos „Pe cine puteți contacta în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal?”).

Categorii speciale și sensibile de informații cu caracter personal

Pentru categoriile speciale mai sensibile de informații cu caracter personal, ne vom baza fie pe:

 • consimțământul dvs., fie pe
 • una sau mai multe dintre justificările legale prevăzute în tabelul de mai jos și în mod normal pe una dintre următoarele două justificări suplimentare (totuși, pot fi disponibile și alte justificări legale):

o    utilizarea este necesară pentru determinarea, exercitarea sau susținerea pretențiilor în justiție sau în orice moment în care instanțele acționează în capacitatea lor judiciară (de exemplu atunci când o instanță emite un ordin judecătoresc prin care se solicită prelucrarea informațiilor cu caracter personal); sau

o    utilizarea este necesară pentru medicina preventivă sau ocupațională, pentru diagnosticul medical sau pentru furnizarea de îngrijire de sănătate sau socială sau tratament.

Aceste categorii mai sensibile de informații cu caracter personal includ informațiile cu caracter personal privitoare la originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice sau afilierea sindicală, precum și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, a datelor privitoare la sănătate sau a datelor legate de viața sau orientarea sexuală a unei persoane.

Justificările juridice suplimentare pot fi disponibile în țara în care locuiți și ne putem baza pe aceste justificări.

Prelucrarea informațiilor cu caracter personal privitoare la condamnările penale și infracțiuni este supusă cerințelor legislației aplicabile.

În situația în care ne bazăm pe interesele noastre profesionale legitime sau pe interesele legitime ale unei entități externe pentru a justifica scopul utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal, aceste interese legitime vor fi specificate într-un aviz de confidențialitate suplimentar (adaptat relației noastre cu dvs., dacă acest lucru este util pentru a vă oferi o imagine completă asupra modului în care colectăm și utilizăm informațiile cu caracter personal), însă, în orice caz, interesele noastre legitime vor fi, de obicei:

 • derularea activităților și a obiectivelor noastre comerciale sau a celor aparținând unei entități externe (de exemplu, prin marketing direct);
 • respectarea obligațiilor aplicabile de natură juridică și de reglementare și a oricăror îndrumări, standarde și coduri de conduită (de exemplu prin realizarea de verificări sau prin aplicarea altor măsuri de prevenire, detectare sau investigare a fraudelor sau a spălării de bani);
 • îmbunătățirea și derularea operațiunilor noastre de activitate și a ofertei noastre de servicii sau ale celor aparținând unei entități externe;
 • protejarea activității noastre, a acționarilor, angajaților și clienților noștri sau ai unei entități externe (de exemplu, asigurând securitatea informațiilor și a rețelelor IT, punând în executare pretențiile noastre, inclusiv colectarea debitelor); și
 • analizarea concurenței pe piața de servicii pe care acționăm (de exemplu prin derularea de cercetări, inclusiv de cercetări de piață).

Poate fi necesar să colectăm, să utilizăm și să dezvăluim informații cu caracter personal legate de chestiuni de interes public important, de exemplu atunci când ne respectăm obligațiile prevăzute prin legile și reglementările privind combaterea spălării de bani și finanțarea terorismului și prin alte legi și reglementări vizând prevenirea infracționalității economice.  În aceste cazuri, justificarea legală aflată la baza utilizării de către noi a informațiilor cu caracter personal este aceea că utilizarea este necesară pentru chestiuni de interes public. Se pot aplica și justificări suplimentare, în funcție de situație.

Rezumat:

Pentru a vă proteja pe dvs., activitatea noastră și cea a entităților externe, putem înregistra apelurile și putem monitoriza comunicările dintre noi.

Detalii:

Putem înregistra discuțiile telefonice cu dvs. în următoarele scopuri:

 • pentru a îmbunătăți standardul serviciilor pe care le furnizăm, oferindu-i personalului nostru feedback și instruire;
 • pentru a răspunde solicitărilor, nelămuririlor sau reclamațiilor;
 • pentru a preveni, detecta și investiga infracțiunile, ceea ce include fraudele și spălarea de bani și pentru a analiza și a gestiona alte riscuri comerciale; și
 • pentru a respecta obligațiile noastre prevăzute prin legi sau reglementări oficiale.

De asemenea, monitorizăm comunicările electronice dintre noi (de exemplu e-mailurile) pentru a vă proteja pe dvs., activitatea noastră și infrastructura IT care ne aparțin nouă sau altor entități, prin următoarele modalități suplimentare:

 • identificarea și tratarea comunicărilor inadecvate; și
 • căutarea și eliminarea virușilor sau a altor programe rău intenționate și soluționarea oricăror probleme privitoare la securitatea informațiilor.

Rezumat:

Vom păstra informațiile dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar în scopul în care le-am colectat și, de asemenea, pentru a respecta legislația aplicabilă. 

În funcție de relația noastră cu dvs., este posibil să păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal mai mulți ani după ce relația noastră ia sfârșit.

Detalii:

Vom păstra informațiile cu caracter personal atât timp cât este necesar în scopul în care le-am colectat.  Perioada exactă va depinde de scopul în care păstrăm informațiile dvs.  De asemenea, în calitatea noastră de instituție reglementată furnizoare de servicii financiare, ni se aplică legi și reglementări ce prevăd perioade minime de păstrare a informațiilor cu caracter personal. Vă vom furniza mai multe informații, dacă este cazul, pentru a vă oferi o imagine completă asupra modului în care colectăm și utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal.

De exemplu:

 • În situația în care păstrăm informațiile cu caracter personal pentru a respecta o obligație prevăzută prin lege sau prin reglementările în vigoare, vom păstra informațiile atât timp cât este necesar pentru respectarea acelei obligații.
 • În situația în care păstrăm informațiile cu caracter personal pentru a furniza un produs sau un serviciu (precum polițe de asigurare sau tratarea cererilor de despăgubire), vom păstra informațiile cel puțin atât timp cât vom furniza produsul sau serviciul, cât și timp de mai mulți ani după expirarea poliței și după tratarea oricărei cereri de despăgubire aferente. 
 • Numărul de ani variază în funcție de natura produsului sau a serviciului furnizat – de exemplu, pentru anumite polițe de asigurare poate fi necesar să păstrăm informațiile cu caracter personal timp de câțiva ani după expirarea poliței.  Printre alte motive, păstrăm informațiile pentru a răspunde oricăror solicitări sau probleme care pot apărea ulterior, în privința poliței sau a tratării unei cereri de despăgubire.  De obicei, pentru produsele de asigurare, perioada de păstrare este de 7 ani.

Pentru mai multe informații despre perioada de timp în care păstrăm informațiile dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați folosind coordonatele de mai jos (a se vedea secțiunea de mai jos „Pe cine puteți contacta în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal?”).

Rezumat:

Vă puteți schimba în orice moment preferințele de marketing.  Dacă doriți să nu mai primiți informații de marketing de la noi, vă rugăm să ne contactați:

Detalii:

Vă vom oferi cu regularitate oportunități de a ne comunica preferințele dvs. de marketing, inclusiv în comunicările noastre către dvs.

Pentru a ne comunica preferințele dvs. de marketing și pentru a le modifica, dacă este cazul, ne puteți contacta prin e-mail la: dataprotectionofficer.ro@aig.com sau ne puteți contacta în scris la: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

De asemenea, vă puteți dezabona de la primirea comunicărilor de marketing astfel:

 • Primirea de mesaje e-mail și de mesaje SMS din partea noastră:  Dacă nu mai doriți să primiți e-mailuri de marketing sau mesaje SMS de la AIG, vă puteți dezabona de la primirea acestor mesaje de marketing efectuând clic pe link-ul „Dezabonare” din fiecare mesaj e-mail, urmând instrucțiunile aferente din mesajul SMS sau contactându-ne la adresa de mai sus. 
 • Primirea de comunicări telefonice și de scrisori din partea noastră:  Dacă nu mai doriți să primiți mesaje de marketing din partea AIG prin telefon sau poștă, vă puteți dezabona contactându-ne la adresele de mai sus.  De asemenea, puteți contacta un registru „Restricționare apeluri” din țara dvs., pentru a vă dezabona la modul general de la primirea de comunicări de marketing prin telefon, deși este posibil să vă contactăm în continuare dacă figurați într-un astfel de registru, dar ne-ați comunicat consimțământul dvs.
 • Partajarea informațiilor dvs. cu caracter personal cu societățile din grupul nostru, în scopurile de marketing ale acestora:  Cu consimțământul dvs., putem partaja informațiile dvs. cu caracter personal cu societățile din grupul nostru, în scopurile lor de marketing.  Dacă vă răzgândiți, puteți refuza această partajare contactându-ne la adresele de mai sus. 
 • Partajarea informațiilor dvs. cu caracter personal cu parteneri externi selectați, în scopurile lor de marketing:  Dacă ne-ați comunicat consimțământul dvs., putem partaja informațiile dvs. cu caracter personal cu partenerii noștri entități externe, în scopurile lor de marketing. Dacă vă răzgândiți, puteți refuza această partajare contactându-ne la adresele de mai sus.

Ne propunem să satisfacem cererile de dezabonare într-o perioadă de timp rezonabilă și, în orice caz, în perioada de timp prevăzută prin lege.  Vă rugăm să rețineți că, dacă vă dezabonați astfel cum se indică mai sus, nu vom putea să eliminăm informațiile dvs. cu caracter personal din bazele de date ale entităților externe cărora le-am comunicat deja informațiile dvs. cu caracter personal (anume celor cărora le-am comunicat deja informațiile dvs. cu caracter personal la data la care răspundem cererii dvs. de dezabonare).  

De asemenea, vă rugăm să rețineți că, dacă vă dezabonați de la recepționarea comunicărilor de marketing din partea noastră, este posibil să vă trimitem în continuare alte comunicări importante de natură administrativă sau privind serviciile pe care vi le furnizăm, însă nu vă puteți dezabona de la acestea.

Rezumat:

Persoanele din Spațiul Economic European (SEE) au mai multe drepturi în privința informațiilor lor cu caracter personal. Aceste drepturi se aplică numai în anumite situații și fac obiectul anumitor scutiri.  Aceste drepturi includ dreptul de a solicita un exemplar al informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos (vă rugăm să consultați secțiunea „Pe cine puteți contacta în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal?”)

Detalii:

Mai jos puteți găsi un rezumat al drepturilor privind protecția datelor, pe care le au la dispoziție persoanele din Spațiul Economic European (SEE) în legătură cu informațiile lor cu caracter personal. Aceste drepturi se pot aplica numai în anumite situații și fac obiectul anumitor scutiri prevăzute prin lege.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos (consultați secțiunea de mai jos intitulată „Pe cine puteți contacta în legătură cu informațiile dvs. cu caracter personal?”).

Descriere

Când este aplicabil acest drept?

Dreptul de acces la informațiile cu caracter personal

 

Aveți dreptul de a primi un exemplar al informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., precum și informații despre cum să le utilizăm.

 

Acest drept se aplică în orice moment în care deținem informații cu caracter personal despre dvs. (se aplică anumite excepții).   

Dreptul de rectificare a informațiilor cu caracter personal

 

Aveți dreptul de a ne solicita să corectăm informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., dacă acestea sunt incorecte sau incomplete.

Acest drept se aplică în orice moment în care deținem informații cu caracter personal despre dvs. (se aplică anumite excepții).

Dreptul de ștergere a informațiilor cu caracter personal

 

Acest drept este numit uneori „dreptul de a fi uitat”.  Acest drept vă dă posibilitatea de a solicita ștergerea sau eliminarea informațiilor dvs. cu caracter personal din sistemele și înregistrările noastre.  Totuși, acest drept se aplică doar în anumite situații.

Exemple de situații în care acest drept se aplică informațiilor cu caracter personal pe care le deținem (în funcție de anumite excepții):

 • atunci când nu mai avem nevoie de informațiile cu caracter personal în scopul în care le-am colectat;
 • dacă vă retrageți consimțământul cu privire la utilizarea de către noi a informațiilor dvs. și nu mai există o altă justificare legală care să susțină utilizarea în continuare a informațiilor dvs. de către noi;
 • dacă vă opuneți modului în care utilizăm informațiile dvs. și nu avem niciun motiv justificat să continuăm să le mai utilizăm;
 • dacă am utilizat informațiile dvs. cu caracter personal în mod ilicit; și
 • dacă informațiile cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta legea.

Dreptul de a restricționa prelucrarea informațiilor cu caracter personal

 

Aveți dreptul de a solicita să suspendăm utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal.  Totuși, acest drept se aplică doar în anumite situații.

 

Dacă suspendăm utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal, vom avea în continuare permisiunea de a stoca informațiile dvs. cu caracter personal, însă orice altă utilizare a acestor informații în timp ce folosirea de către noi este suspendată va necesita consimțământul dvs., cu anumite excepții.

 

Puteți exercita acest drept dacă:

 • credeți că informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. nu sunt exacte, însă aceasta se aplică doar pe perioada de timp care ne permite să analizăm dacă informațiile dvs. cu caracter personal sunt realmente incorecte;
 • prelucrarea este ilicită și vă opuneți ștergerii informațiilor dvs. cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de informațiile cu caracter personal în scopul în care le-am utilizat până la momentul respectiv, însă informațiile cu caracter personal sunt solicitate de dvs. în legătură cu o acțiune în justiție; sau
 • ați obiectat cu privire la prelucrarea de către noi a informațiilor cu caracter personal și analizăm dacă motivele pentru care le prelucrăm sunt mai importante decât obiecția dvs.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

 

Acest drept vă permite să obțineți informațiile dvs. cu caracter personal într-un format care să vă permită să transferați respectivele informații cu caracter personal către o altă organizație.  Totuși, acest drept se aplică doar în anumite situații.

 

Puteți avea dreptul să vă transferăm direct informațiile cu caracter personal către o altă organizație, dacă acest lucru este fezabil.

Acest drept se va aplica numai:

 

 • informațiilor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat;

 

 • în situația în care am justificat utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal în baza:

o    consimțământul dvs. sau

o    a executării de către noi a unui contract încheiat cu dvs.; și

 

 • dacă utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal în manieră electronică.

 

Dreptul de a vă opune la prelucrarea informațiilor cu caracter personal

 

Aveți dreptul de a vă opune utilizării de către noi a informațiilor cu caracter personal în anumite situații.

 

 

 

 

 

 

 

Vă puteți opune utilizării de către noi a informațiilor dvs. cu caracter personal dacă aveți motive legate de situația dvs. specifică și dacă justificarea legală pe baza căreia utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal este în interesul nostru legitim (sau al unei entități externe).

 

Totuși, putem continua să utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal, în ciuda obiecției dvs., dacă există motive legitime obligatorii pentru care facem acest lucru sau dacă avem nevoie să utilizăm informațiile dvs. cu caracter personal în legătură cu o acțiune în justiție. 

 

Acest drept este diferit în cazul în care se referă la marketingul direct și puteți citi despre cum să vă exercitați dreptul de a vă dezabona de la primirea comunicărilor de marketing direct în secțiunea „Cum ne puteți informa în legătură cu preferințele dvs. de marketing?” din prezenta Politică de confidențialitate.

 

 

De asemenea, vă puteți opune în orice moment utilizării informațiilor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (inclusiv în acțiunile de realizare de profiluri pentru marketingul direct).

 

Drepturi legate de luarea automată de decizii și realizarea de profiluri

 

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (fără implicarea unei persoane), dacă decizia produce un efect juridic sau vă afectează semnificativ într-un alt mod. Totuși, acest drept se aplică doar în anumite situații.

 

 

Acest drept nu este aplicabil dacă:

 

 • trebuie să luăm decizia automată în scopul de a încheia sau a executa un contract cu dvs.;
 • suntem autorizați prin lege să luăm decizia automată; sau
 • ne-ați oferit consimțământul explicit cu privire la luarea în acest mod a deciziei folosind informațiile dvs. cu caracter personal.

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea informațiilor cu caracter personal

 

Dacă am folosit consimțământul dvs. drept bază pentru prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul de a vă retrage respectivul consimțământ.

 

Acest drept se aplică numai în cazul în care prelucrăm informațiile cu caracter personal în baza consimțământului dvs. 

Dreptul de a înainta o reclamație către autoritatea relevantă privind protecția datelor

 

Dacă considerați că am prelucrat informațiile dvs. cu caracter personal într-un mod care nu corespunde legii privind protecția datelor, puteți înainta o reclamație către autoritatea de reglementare în domeniul protecției datelor.  Dacă trăiți sau lucrați într-un stat membru din SEE, puteți înainta reclamația către autoritatea de reglementare din țara respectivă.

 

Acest drept se aplică în orice moment.

Dreptul de a oferi instrucțiuni privind gestionarea informațiilor dvs. cu caracter personal după decesul dvs. (numai dacă un astfel de drept este aplicabil conform legislației în vigoare)

 

Puteți avea dreptul de a ne transmite instrucțiuni despre cum să gestionăm informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., după decesul dvs.

Acest drept se aplică în orice moment în care deținem informații cu caracter personal despre dvs. (numai dacă un astfel de drept este aplicabil conform legislației în vigoare).

Rezumat:

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri despre modul în care folosim informațiile dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta prin e-mail sau prin poștă.

Detalii:

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații despre modul în care folosim informațiile dvs. cu caracter personal, ne puteți contacta prin e-mail sau prin poștă, folosind coordonatele de mai jos. 

E-mail: dataprotectionofficer.ro@aig.com

Poștă: AIG Europe SA, 35D Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg.

Rezumat:

Pe lângă informațiile cu caracter personal, putem colecta alte informații despre utilizarea de către dvs. a Serviciilor digitale AIG și despre dispozitivele pe care le folosiți pentru a interacționa cu noi, informații care nu vor permite identificarea dvs., acestea incluzând:

 • informații despre browserul internet și dispozitivul electronic;
 • date de utilizare privind aplicațiile;
 • informaţii colectate prin modulele cookie, pixel taguri și alte tehnologii;
 • informații demografice; și
 • date agregate.

Detalii:

Datele privind utilizatorul și dispozitivul sunt colectate atunci când utilizați Serviciile digitale AIG. Este posibil ca aceste informații să nu dezvăluie identitatea dvs. specifică și, prin urmare, pot să nu fie informații cu caracter personal, care sunt utilizate astfel cum se descrie în secțiunile anterioare ale acestei Politici de confidențialitate.

Exemple de acest tip de utilizator și date privind dispozitivul sunt: 

 • informații despre browserul internet și dispozitivul electronic;
 • date de utilizare privind aplicațiile;
 • informaţii colectate prin modulele cookie, pixel taguri și alte tehnologii;
 • informații demografice; și
 • date grupate astfel încât să nu fie posibil să se facă legătura între date și o anumită persoană, cunoscute sub denumirea de date agregate.   

Atunci când utilizați Serviciile digitale AIG, noi și furnizorii noștri de servicii externi putem colecta date despre utilizator și dispozitiv în diverse moduri, printre care:

Metoda de colectare a datelor

 

Exemple

Prin browserul dvs. internet sau dispozitivul dvs. electronic

Anumite informații sunt colectate de majoritatea site-urilor web sau în mod automat, prin intermediul dispozitivului dvs. electronic, precum: adresa dvs. IP (anume, adresa computerului dvs. pe internet), rezoluția ecranului, tipul de sistem de operare (Windows sau Mac) și versiunea acestuia, tipul și versiunea browserului internet, producătorul și modelul dispozitivului electronic, limba, ora vizitei, paginile vizitate și denumirea și versiunea Serviciilor digitale AIG (cum ar fi aplicația) pe care le folosiți. Folosim aceste informații pentru a ne asigura că Serviciile digitale AIG funcționează în mod adecvat.

Prin utilizarea de către dvs. a unei aplicaţii

Atunci când descărcaţi şi utilizaţi o aplicaţie, este posibil ca noi şi furnizorii noştri de servicii să urmărim şi să colectăm date privind utilizarea aplicaţiei, de exemplu data şi ora la care aplicaţia de pe dispozitivul dvs. electronic accesează serverele noastre şi ce informaţii şi fişiere au fost descărcate în aplicaţie, în funcţie de seria dispozitivului dvs.

Prin utilizarea de module cookie și urmărire online

Putem utiliza module cookie și alte instrumente de urmărire online (cu consimțământul dvs., dacă acest lucru este impus prin legislația aplicabilă).

Modulele cookie sunt informații stocate direct pe dispozitivul pe care îl utilizați. Modulele cookie ne permit să recunoaștem dispozitivul dvs. și să colectăm informații precum tipul de browser internet, timpul petrecut utilizând Serviciile digitale AIG, paginile vizitate, preferințele lingvistice și site-ul web național relevant. Putem folosi informațiile în scopuri de securitate, pentru a facilita navigarea, a afișa informațiile mai eficient și a personaliza experiența dvs. în momentul utilizării Serviciilor digitale AIG. De asemenea, putem utiliza informațiile pentru a compila informații statistice despre utilizarea Serviciilor digitale AIG în scopul de a înțelege cum sunt utilizate acestea, de a îmbunătăți continuu designul și funcționalitatea lor și de a ne oferi asistență în scopul rezolvării întrebărilor în această privință. Modulele cookie ne permit, de asemenea, să vă prezentăm mesaje publicitare sau oferte care este posibil să vă intereseze. De asemenea, putem utiliza module cookie pentru a urmări răspunsurile dvs. la mesajele noastre publicitare și putem folosi module cookie sau alte fișiere pentru a urmări utilizarea de către dvs. a altor site-uri web.

Puteți refuza să acceptați modulele cookie pe care le utilizăm, adaptând configurările din browserul dvs. Totuși, dacă nu acceptați aceste module cookie, este posibil să vă confruntați cu inconveniente în momentul în care utilizați Site-ul și unele produse online.  În acest moment, nu răspundem semnalelor de interzicere a urmăririi transmise de browsere. 

Entitățile externe pot colecta informații despre utilizarea de către dvs. a Serviciilor digitale AIG și a altor site-uri web sau servicii online. 

Pentru mai multe informații detaliate despre cookie-urile pe care le folosim pe site-ul nostru, vă rugăm să consultați informațiile de mai jos.

Folosirea pixel tagurilor, a balizelor web, a fișierelor .gif transparente sau a altor tehnologii similare

Putem folosi pixel taguri, semnalizatoare web, fișiere .gif transparente și alte tehnologii similare, cu consimțământul dvs. (dacă acest lucru este impus prin legislația aplicabilă).

Acestea pot fi folosite în legătură cu unele Servicii digitale AIG și mesaje e-mail în format HTML în următoarele scopuri, printre altele: pentru a urmări acțiunile utilizatorilor Serviciilor digitale AIG și ale destinatarilor e-mailurilor, pentru a măsura succesul campaniilor noastre de marketing și a compila statistici despre utilizarea Serviciilor digitale AIG și despre rata de răspuns.

Putem utiliza furnizori de servicii de publicitate pe bază de interese pentru a personaliza, a viza, a transmite și a elabora rapoarte în privința mesajelor publicitare AIG furnizate în rețea și prin aplicațiile pentru mobil, în funcție de informațiile privitoare la interacțiunile noastre offline cu dvs., la interacțiunile noastre online cu dvs. (sau cu oricare dintre dispozitivele dvs.) și de informațiile primite de la entități externe.  În acest scop, acești furnizori de servicii pot utiliza module cookie, pixel taguri și alte tehnologii pentru a colecta informații despre utilizarea de către dvs. și alți utilizatori a Serviciilor digitale AIG și a site-urilor și a aplicațiilor pentru mobil aparținând entităților externe.  Ei pot, de asemenea, să utilizeze aceste tehnologii alături de informațiile pe care le colectează despre utilizarea dvs. online, în scopul de a vă recunoaște prin intermediul dispozitivelor pe care le utilizați, de exemplu telefon mobil și laptop.  Furnizorii noștri de servicii pot, de asemenea, să coreleze informațiile cu caracter personal pe care le furnizăm către ei cu adresa dvs. IP și să vă transmită mesaje publicitare AIG pe web, în baza adresei dvs. IP.  Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie utilizate în aceste scopuri, vizitați paginile de unde puteți configura personal aceste opțiuni, disponibile la adresa: www.aboutads.info/choices/ sau www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp; astfel, browserele desktop sau pentru mobil pe care le utilizați pe dispozitivul dvs. nu vor permite aceste utilizări.  Descărcați aplicația AppChoices de la adresa: www.aboutads.info/appchoices pentru a interzice aceste utilizări pe aplicațiile pentru mobil.

Locația fizică

În funcție de legislația aplicabilă (și cu consimțământul dvs., dacă acest lucru este impus prin lege), putem colecta informații despre locația fizică a dispozitivului dvs. electronic utilizând, spre exemplu, semnale prin satelit, semnale transmise de turnurile de telefonie mobilă sau semnale WiFi. Putem utiliza informaţiile despre localizarea geografică a dispozitivului dvs. pentru a vă oferi servicii şi conţinuturi personalizate în funcţie de locul unde vă aflaţi.

În funcție de preferințele dvs. de marketing și de legile aplicabile, putem, de asemenea, să partajăm informaţii despre localizarea geografică a dispozitivului dvs., combinate cu informaţii despre reclamele pe care le-aţi vizionat şi alte informaţii pe care le colectăm, cu partenerii noştri de marketing, pentru a le permite să vă ofere un conţinut mai personalizat sau să studieze eficacitatea campaniilor publicitare.

În unele cazuri, puteţi avea opţiunea de a permite sau refuza aceste utilizări şi/sau partajarea informaţiilor despre localizarea geografică a dispozitivului, însă dacă alegeţi să refuzaţi aceste utilizări şi/sau partajarea, este posibil ca noi şi/sau partenerii noştri de marketing să nu vă putem oferi servicii şi conţinuturi personalizate.

De asemenea, putem obține locația geografică exactă a dispozitivului dvs. atunci când folosiți aplicațiile noastre pentru mobil în scopuri de călătorie sau pentru alte servicii de asistență.  În legătură cu furnizarea de servicii de călătorie sau a altor servicii de asistență, putem comunica informații despre localizarea geografică exactă a dispozitivului dvs. către clienții noștri și alte entități cu care colaborăm.  Puteți să vă opuneți colectării și partajării de către noi a informațiilor de localizare geografică exactă, ștergând aplicația pentru mobil de pe dispozitivul dvs., interzicându-i aplicației să acceseze serviciile de localizare din sistemul de permisiuni utilizat de sistemul de operare al dispozitivului dvs. sau urmând orice alte instrucțiuni de refuzare suplimentare specificate în avizul de confidențialitate disponibil în aplicația pentru mobil.

În anumite situații, informațiile despre locația fizică pot deveni informații cu caracter personal referitoare la dvs., dacă sunteți identificabil prin informațiile privind locația fizică. În aceste cazuri, informațiile privind locația fizică vor fi tratate ca informații cu caracter personal, astfel cum se descrie în secțiunile anterioare ale prezentei Politici de confidențialitate.

Utilizarea informațiilor furnizate de dvs.

Unele informații (de exemplu locația dvs. sau metodele dvs. preferate de comunicare) sunt colectate atunci când le furnizați în mod voluntar. Cu excepţia cazului în care sunt combinate cu informaţii cu caracter personal, aceste informaţii nu vă identifică personal pe dvs. 

Prin agregarea informaţiilor

Putem grupa la un loc informațiile, astfel încât să nu facă legătura cu o anumită persoană, adică le putem agrega și putem folosi respectivele informații (de exemplu, putem agrega informații pentru a calcula procentul dintre utilizatorii noștri care au un anumit prefix telefonic regional).

Vă rugăm să rețineți că, dacă datele despre utilizator și dispozitiv nu sunt informații cu caracter personal, putem utiliza și divulga respectivele date în orice scop, în măsura permisă prin lege. Dacă avem obligația de a trata datele despre utilizator și dispozitiv ca informații cu caracter personal, conform legislației aplicabile, sau dacă combinăm datele privind utilizatorul și dispozitivul cu informații cu caracter personal identificabile, pe lângă utilizările enumerate în această secțiune, putem folosi și divulga date despre utilizator și dispozitiv în toate scopurile în care utilizăm și divulgăm informații cu caracter personal.

Rezumat:

Modulele cookie sunt informații stocate direct pe dispozitivul pe care îl utilizați.

Pe site-ul nostru web folosim mai multe module cookie și tehnologii de urmărire. Printre alte lucruri, modulele cookie ne ajută să înțelegem comportamentul utilizatorilor, să îmbunătățim funcționarea site-ului nostru și să direcționăm mesajele publicitare online.

Detalii:

Modulele cookie pe care le utilizăm pe site-ul nostru web sunt următoarele:

 

Puteți refuza să acceptați modulele cookie pe care le utilizăm, adaptând configurările din browserul dvs. Totuși, dacă nu acceptați toate modulele cookie de pe Site, este posibil să vă confruntați cu inconveniente în momentul în care utilizați Site-ul și unele produse online.

Pe lângă modulele cookie menționate mai sus, pot fi plasate module cookie pe dispozitivul dvs. electronic atunci când deschideți e-mailurile pe care vi le trimitem.  Folosim aceste e-mailuri pentru a urmări eficiența mesajelor noastre publicitare.

 

Rezumat:

Nu suntem responsabili de confidențialitatea, informațiile sau alte practici ale entităților externe, incluzând aici orice entitate externă ce operează un site sau serviciu către care fac legătura Serviciile digitale AIG.

Detalii:

Prezenta Politică de confidenţialitate nu vizează, iar noi nu suntem responsabili pentru confidenţialitatea, informaţiile sau alte practici ale oricăror terţi, inclusiv oricare părţi terţe care operează oricare site sau serviciu către care fac legătura Serviciile digitale AIG.  Includerea unui link în cadrul Serviciilor digitale AIG nu implică faptul că noi sau societățile din grupul nostru susținem site-ul sau serviciul respectiv. 

Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili cu privire la practicile și politicile de colectare, utilizare și divulgare (inclusiv cu privire la practicile legate de securitatea informațiilor) aplicate de alte organizații, precum Facebook®, Twitter®, Apple®, Google®, Microsoft®, RIM/Blackberry® sau orice alt dezvoltator de aplicații, furnizor de aplicații, furnizor de servicii de socializare, furnizor de sistem de operare, furnizor de servicii wireless sau producător de dispozitive electronice, incluzând aici orice informații cu caracter personal pe care le dezvăluiți altor organizații prin sau în legătură cu Serviciile digitale AIG.

Rezumat:

Această Politică de confidențialitate a fost actualizată ultimat dată pe 25/03/2018. Putem revizui această politică și o putem modifica în orice moment.

Detalii:

Această Politică de confidențialitate a fost actualizată ultimat dată pe 25/03/2018.

Revizuim cu regularitate această Politică de confidențialitate și ne rezervăm dreptul de a-i aduce modificări în orice moment, pentru a reflecta schimbările din activitatea noastră, cerințele prevăzute prin lege și modul în care prelucrăm informațiile cu caracter personal.  Vom include actualizările pe acest site web și, dacă este cazul, vom oferi o înștiințare rezonabilă cu privire la orice modificare.