Vă oferim aici o scurtă prezentare a procedurii juridice, precum și legături către diverse documente importante ce conțin informații suplimentare despre proiectul de transfer și fuziune.  Este posibil să fi primit deja o parte din aceste informații sau toate informațiile prin poștă, prin e-mail sau SMS.  Dacă aveți nevoie de aceste informații într-o altă limbă europeană, vă rugăm să reveniți la pagina de întâmpinare privind procedura de Brexit.

Procedura juridică - ce implică

Restructurarea implică un proiect de transfer și o fuziune.  Acestea se vor realiza printr-un proces combinat de transferare a portofoliului de asigurări (proces reglementat în conformitate cu Partea a VII-a din Legea din 2000 privind piețele și serviciile financiare) și fuziunea transfrontalieră (proces realizat în conformitate cu Directiva europeană privind fuziunile transfrontaliere).  Procedura combinată implică instanțele din Regatul Unit și depind de aprobarea Înaltei Curți din Anglia și Țara Galilor (Înalta Curte). Procedura juridică combinată este explicată în detaliu în scrisorile de mai jos și în secţiunea Întrebări frecvente.

În cazul aprobării de către Înalta Curte, se estimează că atât fuziunea, cât și proiectul de transfer vor produce efecte de la data de 1 decembrie 2018.

Dacă aveți nelămuriri legate de proiectul de transfer și de modul în care vă poate afecta, aveți dreptul să formulați o observație în scris, pe care să o prezentați Înaltei Curți, sau să participați la ședința Înaltei Curți (personal sau printr-un reprezentant legal). Ședința Înaltei Curți este programată să aibă loc la data de 18 octombrie 2018 la Rolls Building, Royal Courts of Justice, 7 Rolls Buildings, Fetter Lane, Londra EC4A 1NL.

Ne puteți transmite aceste probleme în scris sau telefonic și le vom înregistra și comunica către Autoritatea de reglementare prudențială (PRA), Autoritatea pentru conduită financiară (FCA), expertul independent și Înalta Curte. Mai jos vă oferim informații despre cum ne puteți contacta.

Ultimele noutăți

  • În data de 5 martie 2018, Înalta Curte și-a dat acordul ca AIG Europe Limited (AEL) să înceapă să înștiințeze titularii de polițe cu privire la restructurarea avută în vedere ca rezultat al procedurii de Brexit.
  • Expertul independent a completat raportul suplimentar privind transferul propus, furnizat
  • Ultimele noutăți: La 25 octombrie 2018, Înalta Curte din Anglia și Țara Galilor a aprobat restructurarea propusă de AIG Europe Limited și, în consecință, transferul și fuziunea propuse vor intra în vigoare la 1 decembrie 2018.  Puteți găsi mai multe informații în aceste pagini sau, ca alternativă, puteți să vă adresați persoanei dvs. de contact obișnuite din cadrul AIG.  Rețineți că linia de asistență telefonică pentru Brexit și adresa de e-mail nu mai sunt monitorizate. 

Documente importante

Vă prezentăm mai jos mai multe documente importante care oferă informații importante despre proiectul de transfer și fuziune.

Scrisorile de înștiințare

Mai jos veți găsi informații introductive pentru diferitele părți interesate.

Broșura proiectului și Întrebări adresate frecvent

Broșura proiectului conține o sinteză a proiectului, o sinteză a raportului expertului independent privind impactul restructurării asupra titularilor de polițe, precum și avizul juridic cu explicații despre momentul în care Curtea va audia cererea finală privind proiectul de transfer și fuziunea.  Întrebările frecvente oferă răspunsuri la o serie întreagă de întrebări cu privire la restructurarea propusă. 

 

Documentul privind proiectul

Acest document conține întregul proiect de transfer. Documentul stabileşte termenii şi condițiile în care activitatea de asigurare a AIG Europe Limited se transferă către două societăți de asigurare nou autorizate din cadrul grupului AIG.

Raportul expertului independent

Acest document conține întregul raport al expertului independent. Prezintă impactul proiectului de transfer asupra titularilor de polițe.  Broșura privind proiectul, către care se face legătura mai sus, conține o sinteză a acestui raport.