Dorim să vă anunțăm  că cele două noi entități ale AIG din regiunea europeană, American Internațional Group UK Limited (AIG UK) din Londra și AIG Europe SĂ (AESA), cu sediul în Luxemburg, au devenit operaționale începând cu 1 decembrie 2018. Restructurarea a fost realizată printr-un transfer al activității de asigurare al AIG Europe Limited (AEL) către AIG UK și AESA, și o fuziune transfrontalieră AEL în AESA, fiind aprobat de Înalta Curte din Anglia și Țara Galilor pe 25 octombrie 2018.

Structura celor două entități ne permite să satisfacem nevoile clienților noștri și garantăm certitudinea contractuală pentru dețînătorii de polițe de asigurare din AEL după ce Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană.

Acest site web a fost înființat înainte de transfer, pentru a furniza detalii privind restructurarea juridică încheiată pe 1 decembrie 2018. Veți găși în continuare informații utile și mai jos, link-uri cu privire la restructurare.

Vă rugăm să faceți clic aici pentru informații despre Modelul de Servisare de Afaceri al AIG

Informații despre Brexit

La ora actuală, AIG își desfășoară activitatea în Europa prin intermediul unei singure persoane juridice: AIG Europe Limited (AEL), societate de asigurări din Regatul Unit, cu filiale în întreaga Europă.  Am demarat restructurarea AEL, ca răspuns la decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană (decizie cunoscută sub numele de „Brexit”). Prin această restructurare dorim să ne asigurăm că putem să deservim în continuare titularii de polițe din Regatul Unit și de pe teritoriul Europei, după Brexit.

În aceste pagini veți găsi:

 

Informații de bază

  • În luna martie 2017 ne-am anunțat decizia de a înființa o nouă societate europeană de asigurări în Luxemburg.  AIG propune crearea din luna decembrie 2018 a două societăţi de asigurări în Europa - una în Regatul Unit, care va derula activități de subscriere în această țară, și una în Luxemburg, care va derula activități de subscriere în SEE și Elveția, cu filiale în SEE și Elveția.
  • Ca parte a restructurării, AIG va transfera toate activitățile de asigurare existente ale AEL din Regatul Unit către noua societate de asigurări din Regatul Unit și, în același timp, va transfera activitatea existentă a AEL din Europa către noua societate din Luxemburg. 
  • Proiectul de restructurare se va materializa printr-un proces care va combina transferul activității de asigurare (cunoscut sub denumirea de „transfer în conformitate cu partea a VII-a”) cu o fuziune transfrontalieră, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și judecătorești.  Începând din luna aprilie 2018 ne vom adresa titularilor de polițe, entităților care au transmis cereri de despăgubire, intermediarilor și altor părți interesate, pentru a le oferi detalii despre restructurarea propusă și despre cum îi poate afecta aceasta.
  • În urma restructurării, AIG va avea o singură societate în Regatul Unit care va realiza activități de subscriere în această țară, precum și o singură societate în Luxemburg, care va realiza activități de subscriere în statele din SEE și Elveția, prin intermediul rețelei sale de filiale.

Vă încurajăm să revizitați acest site web la intervale regulate de timp, deoarece vom publica mai multe informații pe măsură ce planul nostru de restructurare avansează.  Vă rugăm să consultați secțiunea de întrebări frecvente, pentru a înțelege mai bine planurile noastre.

Întrebări frecvente

În prezent, AIG își desfășoară activitatea în Europa prin intermediul AIG Europe Limited (AEL), o societate de asigurări înființată în Regatul Unit (UK) care este autorizată de Autoritatea de Reglementare Prudențială (PRA) și reglementată de PRA și Autoritatea de Conduită Financiară (FCA). Propunerea noastră este efectuarea transferului întregului portofoliu de asigurări al AEL către două societăți de asigurări nou autorizate din cadrul AIG Group (Propunerea de transfer). Cele două societăți de asigurări nou autorizate sunt American International Group UK Limited (AIG UK) și AIG Europe SA (AIG Europe). Toate activitățile de asigurare AEL aferente Regatului Unit vor fi transferate către AIG UK, iar toate activitățile de asigurare AEL aferente pieței europene vor fi transferate către AIG Europe.

 

Propunerea de transfer face parte din restructurarea în curs de implementare de către AIG Group ca răspuns la decizia populației din Regatul Unit de a părăsi Uniunea Europeană (UE) (cunoscută sub denumirea de „Brexit”). În urma procesului Brexit, Regatul Unit se va retrage din Uniunea Europeană pe 29 martie 2019. Propunerea de transfer este inițiată ca partea a unei restructurării mai ample prin care asigurăm continuitatea serviciilor oferite titularilor de polițe existenți și subscrierea de noi contracte de asigurare în întreaga Europă după Brexit.

Propunerea de transfer se va realiza printr-un proces combinat de transferare a portofoliului de asigurări în conformitate cu Partea a VII-a din Legea din 2000 privind piețele și serviciile financiare (FSMA) și o fuziune transfrontalieră în baza Directivei europene privind fuziunile transfrontaliere (Fuziunea). În luna martie 2018 se vor oferi informații suplimentare despre procedura juridică.

Se anticipează că propunerea de transfer va intra în vigoare la data de 1 decembrie 2018. Începând din luna aprilie 2018, vom contacta titularii de polițe, persoanele care au înaintat cereri de despăgubire, precum și celelalte părți interesate pentru a le oferi informații suplimentare despre propunerea de transfer, despre modul în care ne pot transmite comentariile și întrebările lor și despre drepturile pe care le au în cazul în care consideră că vor fi afectate negativ de propunerea de transfer.

Decizia AIG de a-și stabili noul sediu european în Luxemburg a fost luată din mai multe motive, după o analiză detaliată a locațiilor posibile. Majoritatea contractelor pe care le vom subscrie prin intermediul societății din Luxemburg vor fi în Europa continentală, iar localizarea geografică a Luxemburgului, chiar în centrul pieței europene, reprezintă un avantaj. Luxemburg este un membru fondator al Uniunii Europene. Are o economie stabilă și o autoritate de reglementare în asigurări cu experienţă şi foarte respectată. Este, în general, un centru pentru servicii financiare. AIG Europe va fi guvernată de cadrul prevăzut de Solvency II, astfel cum a fost implementat în Luxemburg și care le furnizează titularilor de polițe un nivel ridicat de protecție.

AIG Europe este înregistrată în Luxemburg și își va desfășura activitatea de la sediul central din orașul Luxemburg. Societatea va fi autorizată de autoritatea luxemburgheză de reglementare în domeniul asigurărilor, numită Comisariatul pentru Asigurări (Commissariat aux Assurances, CAA). Această instituție este o societate din cadrul AIG Group și va funcționa în calitate de noua societate de asigurări din Europa a AIG Group, oferind produse și soluții de asigurări în Europa continentală, la fel ca AEL. Subscrierile și cererile de despăgubire vor fi gestionate în continuare de aceleași echipe ca și în prezent, iar datele noastre de contact vor rămâne neschimbate.

Da. Propunerea de transfer se referă la toate polițele AEL (inclusiv polițele din Regatul Unit, SEE și restul lumii). În cazul în care Înalta Curte din Anglia și Țara Galilor (Înalta Curte) aprobă propunerea de transfer, decizia va fi obligatorie pentru toți titularii de polițe potrivit legislației britanice și va fi recunoscută în toate celelalte jurisdicții SEE.

Cadrul legal și de reglementare referitor la propunerea de transfer încearcă să asigure protejarea intereselor titularilor de polițe, iar securitatea și avantajele tuturor categoriilor de asigurați AEL nu vor fi afectate negativ. Ca parte a propunerii de transfer, interesele tuturor titularilor noștri de polițe sunt protejate printr-un proces de analiză detaliată care cuprinde:

  • desemnarea unui expert independent care să întocmească un raport pentru Înalta Curte cu privire la impactul probabil al propunerii de transfer asupra titularilor de polițe;
  • posibilitatea pentru titularii de polițe și părțile interesate de a formula obiecții sau de a semnala preocupări în legătură cu propunerea de transfer, fie la Înalta Curte sau la AIG, după care preocupările semnalate vor fi comunicate PRA, FCA, expertului independent și Înaltei Curți;
  • consultări strânse cu PRA și FCA, care vor înainta, de asemenea, un raport privind propunerea de transfer la Înalta Curte;
  • aprobarea propunerii de transfer de către Înalta Curte.

Monitorizăm îndeaproape evoluțiile politice și le vom lua în calcul în cazul în care vor oferi mai multă certitudine în ceea ce privește calendarul și structura relațiilor viitoare ale Regatului Unit cu Europa.  Prioritatea noastră actuală este să asigurăm continuitatea serviciilor oferite titularilor de polițe existenți și subscrierea de noi contracte de asigurare în întreaga Europă după Brexit.  Ca atare, nu anticipăm în acest moment nicio modificare a planurilor noastre de restructurare.