Skip Navigation?
 

Daune de Răspundere Civilă

În caz de daună:

Detaliile produsului

 1. Imediat de la constatarea prejudiciului către un terţ vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare minimizării daunei.

 2. Asiguratul nu trebuie să accepte răspunderea sau să încheie înţelegeri cu reclamantul fără acordul prealabil în scris al AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti

 3. Inspecţia şi constatarea

  Vă rugăm să notificaţi dauna imediat către AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti prin completarea formularului de notificare a daunei de răspundere civilă şi transmiterea acestuia la urmatoarea adresă:

  AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti
  Calea Victoriei 145
  Victoria Center, Etaj 8, Camera 2 
  Sector 1, 010072
  Bucureşti
  Romania
  Tel:   +40 21 300 96 21
  Fax:  +40 21 300 96 36

  Daunele pot fi notificate şi prin e-mail la Claims.Romania@AIG.com

 4. Odată cu transmiterea formularului de notificare, vă rugăm să anexati orice alt document necesar în stabilirea răspunderii legale a asiguratului. Dacă va fi necesar AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti va solicita informatii suplimentare.

  In cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti va solicita aceste informaţii în scris.
  Pentru orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.
  Decizia cu privire la acoperire va fi transmisă în scris prin e-mail în cel mai scurt timp posibil.

 

 

 

Daune de Cargo

În caz de daună:

Detaliile produsului

 1. Faceţi inspecţia bunurilor imediat după recepţia acestora.

  În cazul în care bunurile sunt vizibil avariate sau există suspiciunea de avariere a bunurilor, vă rugăm să indicaţi acest lucru pe documentul de transport. În cazul în care prejudiciul este observat mai tarziu, trimiteţi de urgenţă o plângere scrisă către transportator.

 2. Vă rugăm contactaţi de urgenţă cel mai apropiat birou AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti. Nu expediaţi mai departe bunul avariat înainte ca reprezentanţii AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti să fie notificaţi şi constatarea de daună să fie efectuată.

 3. Minimizaţi pagubele prin protejarea bunurilor avariate împotriva deteriorării ulterioare şi evitaţi extinderea pagubelor.

  Bunurile deteriorate trebuie protejate. 

 4. Nu modificati starea bunurilor livrate şi nici modalitatea de ambalare înainte ca inspectorul de daune să fie prezent la faţa locului. 

Cererea de despăgubire

Vă rugăm să notificaţi daună imediat către AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti prin completarea formularului de notificare a daunelor de cargo, şi transmiterea acestuia la următoarea adresă:

AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti
Calea Victoriei 145
Victoria Center, Etaj 8, Camera 2 
Sector 1, 010072
Bucureşti
Romania
Tel:   +40 21 300 96 21
Fax:  +40 21 300 96 36

Daunele pot fi notificate şi prin e-mail la Claims.Romania@AIG.com

Documente necesare

 1. Conosamentul şi / sau alte documente de transport

 2. Factura comercială

 3. Plângerea împotriva transportatorului

 4. Corespondenţa purtată cu transportatorii şi / sau alţi terţi în legătură cu răspunderea pentru dauna produsă

 5. Raportul de dauna, dacă acesta este disponibil

 6. Facturi de reparaţii

 7. Facturi de transport, packing list etc.

În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti va solicita aceste informaţii în scris.
Pentru orice întrebări sau nelămuriri, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.
Decizia cu privire la acoperire va fi transmisă în scris prin e-mail în cel mai scurt timp posibil.

 

 

 

Daune de Bunuri (clădiri, utilaje, echipamente etc.)

În caz de daună:

Detaliile produsului

 1. Imediat de la constatarea prejudiciului vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare minimizării daunei

 2. Minimizaţi păgubele prin protejarea bunurilor avariate împotriva deteriorării ulterioare şi evitaţi extinderea pagubelor.

Cererea de despăgubire

 1. Vă rugăm să notificaţi dauna imediat către AIG Europe Limited - Sucursala Bucureşti prin completarea formularului de notificare a daunelor de bunuri sau de proprietate şi transmiterea acestuia la următoarea adresă:

  AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti
  Calea Victoriei 145
  Victoria Center, Etaj 8, Camera 2 
  Sector 1, 010072
  Bucureşti
  Romania
  Tel:   +40 21 300 96 21
  Fax:  +40 21 300 96 36

  Daunele pot fi notificate şi prin e-mail la: Claims.Romania@AIG.com

 2. Dauna trebuie notificată şi la Poliţie, în cazul în care se consideră că este vorba despre un delict (ex. furt etc.). Vă rugăm să ne transmiteţi o copie a documentului emis de poliţie.

 3. În cazul producerii unui incendiu vă rugăm să ne transmiteţi o copie a procesului verbal emis de pompieri.

 4. Asiguratul va completa formularul de notificare cu suma solicitată imediat ce va intra in posesia unei estimări iniţiale a daunei.

 5. Copii ale facturilor şi a altor documente referitoare la bunurile avariate vor fi anexate la notificarea de daună cât mai curând posibil.

În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti va solicita aceste informaţii în scris.
Pentru orice intrebări sau nelămuriri, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.
Decizia cu privire la acoperire va fi transmisă în scris prin e-mail în cel mai scurt timp posibil.

 

 

 

Daune de călătorie în străinătate

În caz de daună:

Detaliile produsului

În caz de urgenţe medicale asiguratul trebuie să contacteze din străinătate serviciul de asistenţă Travel Guard la numărul de telefon +40-21-301.77.77.

În cazul în care nu contactaţi din străinătate serviciul de asistenţă Travel Guard, AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti poate limita suma care va fi despăgubită în legătură cu cheltuielile medicale sau de altă natură pe care le-aţi suportat sau urmează a fi facturate.

Vă reamintim că un card de asigurare de călătorie nu reprezintă un card de credit. Facturile nu pot fi trimise direct către AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti fără acordul prealabil. În cazul cheltuielilor minore, asiguratul poate să suporte aceste cheltuieli, urmând ca ulterior să aplice pentru rambusarea acestora de la AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti.

Cererea de despăgubire

Vă rugăm imprimaţi un formular de notificare a daunelor de călătorie în străinătate care trebuie completat şi trimis la:

AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti
Calea Victoriei 145
Victoria Center, Etaj 8, Camera 2 
Sector 1, 010072
Bucureşti
România
Tel:   +40 21 300 96 21
Fax:  +40 21 300 96 36

Daunele pot fi notificate şi prin e-mail la: Claims.Romania@AIG.com

Pentru a urgenta analizarea cererii dumneavoastră de despăgubire, vă rugăm anexaţi următoarele documente:

 • Biletul de avion sau orice altă dovadă a efectuării călătoriei (copii)

 • În caz de cheltuieli medicale sau anularea călătoriei: un document medical semnat şi ştampilat de către medic (copii)

 • Facturile originale ale bunurilor, serviciilor, tratamentului sau costurilor medicale

 • În caz de întârziere, pierdere sau furt al bagajelor: o copie a raportului de întârziere / pierdere a bagajelor sau raportul emis de poliţie

 • În caz de întârziere sau anulare a cursei aeriene: un document oficial emis de compania aeriană cu privire la motivele întârzierii sau anulării zborului

 • Rapoarte ale poliţiei (dacă sunt disponibile - copie)

 • Declaraţii ale martorilor (dacă sunt disponibile - copie)

 • În caz de deces: certificatul de deces împreună cu certificatul medico-legal constatator al decesului (copii).

În cazul în care sunt necesare informaţii suplimentare, AIG Europe Limited Londra - Sucursala Bucureşti va solicita aceste informaţii în scris.
Pentru orice intrebări sau nelămuriri, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi.
Decizia cu privire la acoperire va fi transmisă în scris prin e-mail în cel mai scurt timp posibil.