Skip Navigation?
 

Există motive solide pentru a lua în calcul Asigurarea de răspundere profesională oferită de AIG

Protecţie zi de zi

Profesioniştii trebuie să ia decizii zilnic, iar unele dintre acestea pot fi puse la îndoială, chiar şi după câţiva ani. Răspunderea profesională permite întregii echipe să îşi desfăşoare întotdeauna activitatea fără teamă

Linişte sufletească pe termen lung

Profesioniştii trebuie să ia decizii zilnic, iar unele dintre acestea pot fi puse la îndoială, chiar şi după câţiva ani. Răspunderea profesională permite întregii echipe să îşi desfăşoare întotdeauna activitatea fără teamă.

Specialităţi diferite, riscuri diferite

Asigurăm o gamă largă de activităţi profesionale şi recunoaştem că domeniile de risc sau motivele reclamaţiilor diferă adesea foarte mult între ele. Acesta este motivul pentru care poliţele noastre de asigurare sunt create în conformitate cu necesităţile reale ale unor categorii specifice de profesionişti – şi de la contractanţi individuali până la companii mari.

Cereri de despăgubire şi apărare puternice

Ne-am demonstrat capacitatea de a apăra cu succes profesioniştii în cazul unor afirmaţii nefondate legate de aceştia. Echipele noastre care gestionează cererile de despăgubire sunt formate din specialişti în domeniul răspunderii profesionale şi înţeleg valoarea unui răspuns rapid, caracterul sensibil al relaţiilor comerciale şi importanţa asigurării unei apărări cât mai puternice.

Pentru cine sunt destinate asigurările?

După cum am spus, AIG oferă soluţii create pentru diverse categorii profesionale şi dimensiuni ale companiilor:

Arhitecţi, ingineri şi companii de proiectare
Firme de avocatură
Brokeri şi agenţi de asigurări;
Profesionişti individuali (avocaţi, contabili, consultanţi)
Acoperire fixă pentru profesionişti în legătură cu ordine / sindicate / asociaţii sau portofolii individuale de mediatori (avocaţi, contabili, notari, consultanţi, ...);
Firme de consultanţă în management sau marketing
Companii IT, de comerţ electronic sau call center-uri
Agenţii de muncă temporară
Companii de mass-media şi de comunicaţii (editare, publicitate, televiziune, radio ...);
Companii de telecomunicaţii
Companii pentru servicii generale;

Ce anume acoperă?

Acoperă faptele ilicite, reale sau pretinse, comise în timpul exercitării profesiunii acestora, care includ:
- Neglijenţă, erori / omisiuni ce provoacă pagube materiale, dând naştere unor cereri de despăgubire pentru daune aduse unor terţi;
- Întreruperea activităţii unor terţi (de exemplu, întreruperea serviciilor şi, în consecinţă, pagubele materiale suferite de terţi.);
- Insulte, defăimare şi violarea dreptului la intimitate;
- Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, de autor şi de marcă înregistrată (exclusiv brevetele);
- Încălcarea dreptului de autor şi de marcă înregistrată;
- Penalităţi şi taxe, penalităţi şi amenzi impuse clienţilor Asiguratului;
- Consecinţele care rezultă în urma pierderii, distrugerii sau deteriorării documentelor;
- Asigurare auto în cazul achiziţiilor (până la 5% din venitul brut al Asiguratului);
- Aprobare prezenţă în cazul acţiunilor în instanţă