Skip Navigation?
 

Există motive întemeiate pentru a lua în considerare Asigurarea împotriva fraudelor de la AIG

Asigurăm mult mai mult decât finanţele

Protejăm companiile deoarece ştim că pierderile financiare nu sunt singura consecinţă a fraudelor. Printr-o protecţie veritabilă înţelegem că poate fi necesară şi retenţia clienţilor dezamăgiţi şi revitalizarea mărcilor afectate şi a moralului angajaţilor.

Protecţie împotriva atacurilor din interiorul companiei

Poate fi greu de acceptat că proprii angajaţi v-ar putea fura. Din păcate, adevărul este că este posibil ca angajaţii de încredere şi cu poziţii înalte să fie cei care deţin cunoştinţele necesare pentru a ocoli sistemele de siguranţă şi a organiza sisteme de fraudă bine ascunse.

Fraudele şi economia globală

Cu ajutorul internetului, infractorii pot ataca de oriunde din lume, ceea ce îngreunează depistarea acestora. Aceştia sunt pricepuţi la a rămâne mereu cu un pas înaintea măsurilor şi a software-urilor de securitate ale sistemului. Asigurarea oferă asistenţă financiară fără a fi nevoie ca hoţii să fie deferiţi justiţiei.

Suntem experţi în a ajunge la sursa problemei

Asigurarea noastră include acces la experţi în investigaţii, care stabilesc mărimea pierderii şi modul de acţiune. Acest serviciu poate reda conducerii timpul care ar fi fost ocupat cu aceste activităţi, într-un moment dificil, urgentând în acelaşi timp procesul, ajutând la prevenirea cazurilor similare în viitor şi sporind încrederea, problema fiind soluţionată în mod profesionist.

Pentru cine sunt destinate asigurările?

Asigurarea împotriva fraudelor şi a neloialităţii angajaţilor este adecvată pentru companii de toate dimensiunile. De cele mai multe ori, întreprinderile mici şi mijlocii sunt expuse în mod deosebit riscurilor, deoarece nu deţin resursele şi sistemele de securitate ale firmelor mai mari.

Ce anume acoperă?

Daunele cauzate de atacuri cibernetice:
 • pierderi de date informatice (inclusiv proprietate intelectuală, secrete de afaceri şi informaţii confidenţiale) cauzate de viruşi sau hackeri;
 • Costuri suportate pentru recuperarea datelor informatice şi pentru daunele cauzate de viruşi informatici (în eventualitatea în care clientul a fost ţinta unui atac cibernetic sau nu);
 • costuri suportate pentru reconstituirea capacităţii electronice cauzate de un atac de tip „blocare a accesului” sau de un hacker;

Daunele cauzate de întreruperea activităţii:
Profitul de care compania nu poate beneficia din cauza întreruperii activităţii, precum şi cheltuielile suplimentare necesare pentru recuperarea după incident

Pierderi financiare directe ce decurg din neloialitatea angajaţilor, ce includ:
 • Falsificarea
 • Furtul
 • Transferul fraudulos de fonduri

Răspunderea faţă de terţi:
Pierderi financiare cauzate de fraudă şi funcţionari corupţi, inclusiv toate cheltuielile juridice aferente apărării Asiguratului.

Activitate paralelă:
Daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neautorizată de către un angajat a resurselor companiei