Skip Navigation?
 

Există motive solide pentru a lua în calcul Asigurarea pentru administratori şi directori executivi oferită de AIG

De ce consiliile de administraţie şi managerii superiori au nevoie de Asigurarea pentru administratori şi directori executivi (D&O)

Administratorii, managerii şi directorii oricărei companii, indiferent de dimensiunea acesteia sau de domeniul de activitate, răspund în mare măsură de acţiunile lor, fapt justificat prin încrederea care le-a fost acordată. Acest lucru poate atrage cereri de despăgubire îndreptate împotriva acestora pentru nerespectarea îndatoririlor, neglijenţe, declaraţii false, erori şi omisiuni, reale sau pretinse.

Uşurarea investigaţiilor

Există un număr din ce în ce mai mare de organisme guvernamentale sau autorităţi care pot investiga o companie, iar în momentul de faţă o mai mare atenţie este îndreptată asupra companiilor mai mici. Chiar dacă o anumită persoană nu este încă investigată personal, obţinerea imediată de consiliere juridică specializată poate ajuta şi eventual împiedica agravarea situaţiei.

Responsabilitate partajată

Având în vedere că administratorii şi directorii executivi răspund împreună şi solidar, o eroare a unuia poate avea consecinţe financiare şi personale asupra celorlalţi, care au acţionat absolut corect. O asigurare solidă, care sporeşte acoperirea ce poate fi oferită persoanelor fizice, poate contribui la crearea încrederii necesare pentru a lucra împreună.

Responsabilitate personală şi profesională

Acţiunile împotriva companiei şi a conducerii acesteia pot implica un grad ridicat de răspundere a persoanelor fizice. Având în vedere posibilele sancţiuni, care pot merge de la amenzi considerabile şi până la descalificare şi pedeapsa cu închisoarea, este evidentă necesitatea de a asigura un răspuns imediat şi eficient pentru orice ameninţare.

Cea mai bună apărare posibilă

Investigaţiile şi procesele în instanţă necesită mult timp şi sunt foarte costisitoare. Cu asigurarea D&O de la AIG, persoanele protejate beneficiază de reprezentare legală şi de asistenţă de cea mai înaltă calitate din primul moment al unei acţiuni.

Protecţie la nivel global

AIG este lider mondial în domeniul asigurărilor D&O, protejându-ne clienţii împotriva oricăror tipuri de riscuri, noi sau emergente, şi actualizând în mod regulat acoperirea pe care o oferim. Aceste cunoştinţe de specialitate vin şi în sprijinul echipelor noastre care gestionează cererile de despăgubire, acestea putându-se baza pe experienţa reţelei noastre internaţionale.

Pentru cine sunt destinate asigurările?

Companii publice şi private, parteneriate şi organizaţii non-profit.

Ce anume acoperă?

Asigură acoperire pentru toţi responsabilii din cadrul companiei, directorii şi managerii – foşti, existenţi sau viitori
- Costurile apărării juridice
- Acoperirea este extinsă pentru filialele asiguratului, precum şi pentru reprezentanţii asiguratului sau filialele acestuia, în companii în care participarea este minoritară.
- Acoperire pentru persoane fizice în cazul nerespectării legislaţiei privind practicile de muncă
- Extinderi specifice şi servicii cu valoare adăugată, personalizate pentru fiecare client

FAQ

Q: Que documentos e informações devo apresentar para obter uma cotação?

A: Questionário AIG datado e assinado, eventuais informações sobre a cobertura de seguros em curso e documentação adequada em caso de pedidos de indemnização e histórico de sinistros; cópia de um contrato tipo.

 

Q: É possível dar cobertura só a uma parte da actividade?

A: Não, as apólices AIG prevêem a cobertura de toda a actividade, o contrario implicaria seleccionar o risco.

 

Q: Os consultores externos ao Segurado estão cobertos na garantia?

A: Sim, quando trabalharem por conta do segurado e forem pagos regularmente honorários pelos serviços prestados. Deve ser especificado o montante facturado para poder ser objecto de avaliação e cobertos na garantia.

 

Q: É possível estimar coberturas retroactivas de sociedades que nunca estiveram seguras ou o foram de modo descontínuo?

A: Sim, mas apenas em casos particulares após avaliação assumptiva e recepção, por parte da Companhia de Seguros, de uma declaração de ausência de sinistros ou outras circunstâncias registadas.

 

Q: A garantia é alrgada a sociedades associadas ou subsidiárias?

A: Não, a RC Profissional destina-se a cobrir os pedidos de indemnização de terceiros em relação à actividade desenvolvida pelo Segurado para terceiros. Está excluída a cobertura de pedidos de indemnização contra o segurado directamente da sociedade associada ou subsidiária.

 

Q: De que forma actua a apólice?

A: Sob a forma de base reclamação (Claims Made), ou seja estão cobertos todos os pedidos de indemnização apresentados pela primeira vez durante o período de validade da cobertura contra os segurados, por factos desconhecidos à data de efeito da apólice.